&Nu Status


Mail log för 2 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate514920.21811.70096.083.92
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate30300-2.3770.000100.000.00
obfuscate29290-6.0240.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate252500.6000.000100.000.00
obfuscate23230-3.3520.000100.000.00
obfuscate202001.4200.000100.000.00
obfuscate201821.44412.60090.0010.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate514920.21811.70096.083.92
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate30300-2.3770.000100.000.00
obfuscate29290-6.0240.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate252500.6000.000100.000.00
obfuscate23230-3.3520.000100.000.00
obfuscate202001.4200.000100.000.00
obfuscate201821.44412.60090.0010.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5321.03311.80060.0040.00
obfuscate514920.21811.70096.083.92
obfuscate201821.44412.60090.0010.00
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate13121-0.2339.90092.317.69
obfuscate2110.20011.30050.0050.00
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate550-60.0600.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate880-0.3630.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-60.0600.000100.000.00
obfuscate550-57.0800.000100.000.00
obfuscate330-31.0000.000100.000.00
obfuscate10100-29.2400.000100.000.00
obfuscate990-21.0780.000100.000.00
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate990-10.6110.000100.000.00
obfuscate29290-6.0240.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate16160-4.9120.000100.000.00
obfuscate23230-3.3520.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201821.44412.60090.0010.00
obfuscate5321.03311.80060.0040.00
obfuscate514920.21811.70096.083.92
obfuscate2110.20011.30050.0050.00
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate13121-0.2339.90092.317.69
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate550-60.0600.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate880-0.3630.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate550-60.0600.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate880-0.3630.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate330-31.0000.000100.000.00
obfuscate990-10.6110.000100.000.00
obfuscate252500.6000.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate10100-29.2400.000100.000.00
obfuscate16160-4.9120.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.20011.30050.0050.00
obfuscate5321.03311.80060.0040.00
obfuscate201821.44412.60090.0010.00
obfuscate13121-0.2339.90092.317.69
obfuscate514920.21811.70096.083.92
obfuscate4724711-10.8969.90099.790.21
obfuscate363600.5140.000100.000.00
obfuscate550-60.0600.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate880-0.3630.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15 var:
Thu May 2 06:50:51 2019; Spam; 15; obfuscate; ; JUNK yoi; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Thu May 2 18:59:18 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSmF3ZWQgTmFkaXJpIHZp; ...

9 st Spam och 933 st Ham ger totalt 942 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 3 11:37:00 EDT 2019