&Nu Status


Mail log för 1 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate35341-0.25011.70097.142.86
obfuscate29290-0.0380.000100.000.00
obfuscate27270-6.8150.000100.000.00
obfuscate25196-4.3687.50076.0024.00
obfuscate20200-9.3050.000100.000.00
obfuscate181800.1890.000100.000.00
obfuscate14140-29.4570.000100.000.00
obfuscate13130-6.8380.000100.000.00
obfuscate12111-0.2007.40091.678.33
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate35341-0.25011.70097.142.86
obfuscate29290-0.0380.000100.000.00
obfuscate27270-6.8150.000100.000.00
obfuscate20200-9.3050.000100.000.00
obfuscate25196-4.3687.50076.0024.00
obfuscate181800.1890.000100.000.00
obfuscate14140-29.4570.000100.000.00
obfuscate13130-6.8380.000100.000.00
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate12111-0.2007.40091.678.33

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25196-4.3687.50076.0024.00
obfuscate35341-0.25011.70097.142.86
obfuscate111011.2707.80090.919.09
obfuscate12111-0.2007.40091.678.33
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-97.2000.000100.000.00
obfuscate550-58.1000.000100.000.00
obfuscate14140-29.4570.000100.000.00
obfuscate880-25.6000.000100.000.00
obfuscate990-21.6670.000100.000.00
obfuscate550-20.7200.000100.000.00
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate20200-9.3050.000100.000.00
obfuscate13130-6.8380.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35341-0.25011.70097.142.86
obfuscate111011.2707.80090.919.09
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate25196-4.3687.50076.0024.00
obfuscate12111-0.2007.40091.678.33
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate990-21.6670.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-2.6500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate25196-4.3687.50076.0024.00
obfuscate111011.2707.80090.919.09
obfuscate12111-0.2007.40091.678.33
obfuscate35341-0.25011.70097.142.86
obfuscate3893881-17.0406.30099.740.26
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Wed May 1 21:59:39 2019; Spam; 11.7; obfuscate; Bitcoin-konto ; JUNK UTF-8QTa20en20titt20vad20som20finns20inuti20din20B; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Wed May 1 01:50:53 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSm9ubnksIGxvZ2dhIGlu; ...

12 st Spam och 706 st Ham ger totalt 718 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 2 11:37:00 EDT 2019