&Nu Status


Mail log för Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate127961278016-10.3318.50099.870.13
obfuscate10931083100.3949.90099.090.91
obfuscate102598540-2.2859.75096.103.90
obfuscate9639612-5.18013.50099.790.21
obfuscate77775918-5.43010.88997.682.32
obfuscate762728340.9757.58895.544.46
obfuscate582565170.14510.58897.082.92
obfuscate55454770.2419.00098.741.26
obfuscate5265242-10.58812.00099.620.38
obfuscate4824820-1.6310.000100.000.00
obfuscate4694690-0.0660.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate127961278016-10.3318.50099.870.13
obfuscate10931083100.3949.90099.090.91
obfuscate102598540-2.2859.75096.103.90
obfuscate9639612-5.18013.50099.790.21
obfuscate77775918-5.43010.88997.682.32
obfuscate762728340.9757.58895.544.46
obfuscate582565170.14510.58897.082.92
obfuscate55454770.2419.00098.741.26
obfuscate5265242-10.58812.00099.620.38
obfuscate4824820-1.6310.000100.000.00
obfuscate4694690-0.0660.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate102598540-2.2859.75096.103.90
obfuscate762728340.9757.58895.544.46
obfuscate77775918-5.43010.88997.682.32
obfuscate582565170.14510.58897.082.92
obfuscate127961278016-10.3318.50099.870.13
obfuscate10931083100.3949.90099.090.91
obfuscate4838102.1848.60079.1720.83
obfuscate34934091.5479.22297.422.58
obfuscate55454770.2419.00098.741.26
obfuscate22221570.18112.00096.853.15
obfuscate484351.5358.00089.5810.42

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.0000.000100.000.00
obfuscate1271270-69.6690.000100.000.00
obfuscate100991-68.27311.00099.001.00
obfuscate3063060-21.5780.000100.000.00
obfuscate3513501-19.7636.00099.720.28
obfuscate30300-18.1330.000100.000.00
obfuscate761-17.00013.00085.7114.29
obfuscate1821784-16.6406.75097.802.20
obfuscate5265242-10.58812.00099.620.38
obfuscate127961278016-10.3318.50099.870.13
obfuscate68680-6.7500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate575610.51830.00098.251.75
obfuscate10910.66730.00090.0010.00
obfuscate3211.00024.00066.6733.33
obfuscate20219934.19116.66798.511.49
obfuscate9639612-5.18013.50099.790.21
obfuscate761-17.00013.00085.7114.29
obfuscate22221570.18112.00096.853.15
obfuscate5265242-10.58812.00099.620.38
obfuscate353141.25811.75088.5711.43
obfuscate1381362-3.13211.00098.551.45
obfuscate161331.23111.00081.2518.75

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.0000.000100.000.00
obfuscate30300-18.1330.000100.000.00
obfuscate68680-6.7500.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate595903.3390.000100.000.00
obfuscate575700.3330.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00
obfuscate14140-0.9290.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate303000.7000.000100.000.00
obfuscate220-5.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.0008.0000.00100.00
obfuscate3211.00024.00066.6733.33
obfuscate4838102.1848.60079.1720.83
obfuscate161331.23111.00081.2518.75
obfuscate761-17.00013.00085.7114.29
obfuscate353141.25811.75088.5711.43
obfuscate484351.5358.00089.5810.42
obfuscate10911.6678.00090.0010.00
obfuscate10910.66730.00090.0010.00
obfuscate41374-1.7849.25090.249.76
obfuscate762728340.9757.58895.544.46

Mest Spam med ratio 30.2 var:
Sun May 19 15:27:41 2019; Spam; 30.2; obfuscate; ; JUNK tmp;
Mest Ham med ratio -107.8 var:
Sat May 11 02:23:47 2019; Mail; -107.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IE1hcnRpbiBCZQ;

221 st Spam och 24727 st Ham ger totalt 24948 st Mail (00% spam) till 91 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7014


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 2 11:42:00 EDT 2019