&Nu Status


Mail log för 14 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3183180-16.6810.000100.000.00
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate323200.5130.000100.000.00
obfuscate292810.94611.00096.553.45
obfuscate25250-7.0320.000100.000.00
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate191810.98912.60094.745.26
obfuscate161512.10722.80093.756.25
obfuscate161600.2620.000100.000.00
obfuscate11110-8.5910.000100.000.00
obfuscate10100-9.3300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3183180-16.6810.000100.000.00
obfuscate323200.5130.000100.000.00
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate292810.94611.00096.553.45
obfuscate25250-7.0320.000100.000.00
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate191810.98912.60094.745.26
obfuscate161600.2620.000100.000.00
obfuscate161512.10722.80093.756.25
obfuscate11110-8.5910.000100.000.00
obfuscate10100-9.3300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.2500.00100.00
obfuscate191810.98912.60094.745.26
obfuscate161512.10722.80093.756.25
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate292810.94611.00096.553.45
obfuscate9902.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate161600.2620.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-48.6500.000100.000.00
obfuscate330-32.1000.000100.000.00
obfuscate3183180-16.6810.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate880-13.0250.000100.000.00
obfuscate10100-9.3300.000100.000.00
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate11110-8.5910.000100.000.00
obfuscate25250-7.0320.000100.000.00
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161512.10722.80093.756.25
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate191810.98912.60094.745.26
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate292810.94611.00096.553.45
obfuscate2020.0007.2500.00100.00
obfuscate9902.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate161600.2620.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9902.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate161600.2620.000100.000.00
obfuscate8800.4500.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate11110-8.5910.000100.000.00
obfuscate25250-7.0320.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate6602.3500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.2500.00100.00
obfuscate161512.10722.80093.756.25
obfuscate191810.98912.60094.745.26
obfuscate24231-8.77011.30095.834.17
obfuscate292810.94611.00096.553.45
obfuscate32311-2.39421.30096.883.12
obfuscate9902.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate161600.2620.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Sun Apr 14 04:18:43 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BRHLDtm1yZXNhbiDDpHIgYmFyYSBlbiBib2tuaW5nIGJvcnQsIMOFc2E; ...
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Sun Apr 14 01:40:00 2019; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBNYXJpZSBNaWEgS3Jv; ...

7 st Spam och 645 st Ham ger totalt 652 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 15 11:37:00 EDT 2019