&Nu Status


Mail log för 13 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate34340-0.0790.000100.000.00
obfuscate29290-6.5660.000100.000.00
obfuscate18162-5.30011.80088.8911.11
obfuscate151500.9070.000100.000.00
obfuscate15150-32.5930.000100.000.00
obfuscate14140-6.3290.000100.000.00
obfuscate131301.1620.000100.000.00
obfuscate11110-26.4910.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate880-0.5370.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate34340-0.0790.000100.000.00
obfuscate29290-6.5660.000100.000.00
obfuscate18162-5.30011.80088.8911.11
obfuscate151500.9070.000100.000.00
obfuscate15150-32.5930.000100.000.00
obfuscate14140-6.3290.000100.000.00
obfuscate131301.1620.000100.000.00
obfuscate11110-26.4910.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate880-0.5370.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18162-5.30011.80088.8911.11
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate3210.55012.80066.6733.33
obfuscate2111.1007.70050.0050.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate220-96.4500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.4500.000100.000.00
obfuscate330-64.3330.000100.000.00
obfuscate220-51.8500.000100.000.00
obfuscate15150-32.5930.000100.000.00
obfuscate770-28.0430.000100.000.00
obfuscate11110-26.4910.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate660-15.3330.000100.000.00
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate29290-6.5660.000100.000.00
obfuscate14140-6.3290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3210.55012.80066.6733.33
obfuscate18162-5.30011.80088.8911.11
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate2111.1007.70050.0050.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate220-96.4500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate220-96.4500.000100.000.00
obfuscate151500.9070.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.7290.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.1007.70050.0050.00
obfuscate3210.55012.80066.6733.33
obfuscate18162-5.30011.80088.8911.11
obfuscate2912901-15.24211.30099.660.34
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate660-15.8500.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate220-96.4500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sat Apr 13 04:13:54 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BRW4gdXBwZGF0ZXJpbmcgaSB2w6VyYSBzZWtyZXRlc3NyZWdsZXI; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sat Apr 13 10:50:31 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSm9oYW4sIGxvZ2dhIGlu; ...

5 st Spam och 543 st Ham ger totalt 548 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 14 11:37:00 EDT 2019