&Nu Status


Mail log för 12 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3273270-12.6260.000100.000.00
obfuscate434300.6860.000100.000.00
obfuscate40400-1.5650.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate33321-0.09422.80096.973.03
obfuscate262600.5650.000100.000.00
obfuscate202000.6050.000100.000.00
obfuscate171610.83111.00094.125.88
obfuscate161600.8500.000100.000.00
obfuscate141310.96222.80092.867.14
obfuscate141400.4070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3273270-12.6260.000100.000.00
obfuscate434300.6860.000100.000.00
obfuscate40400-1.5650.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate33321-0.09422.80096.973.03
obfuscate262600.5650.000100.000.00
obfuscate202000.6050.000100.000.00
obfuscate171610.83111.00094.125.88
obfuscate161600.8500.000100.000.00
obfuscate141400.4070.000100.000.00
obfuscate141310.96222.80092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171610.83111.00094.125.88
obfuscate33321-0.09422.80096.973.03
obfuscate10910.66712.80090.0010.00
obfuscate141310.96222.80092.867.14
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate9902.1890.000100.000.00
obfuscate5501.7400.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate2203.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.8000.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate770-42.9140.000100.000.00
obfuscate550-39.3200.000100.000.00
obfuscate13130-14.2460.000100.000.00
obfuscate880-13.8620.000100.000.00
obfuscate3273270-12.6260.000100.000.00
obfuscate11110-7.6730.000100.000.00
obfuscate110-6.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate40400-1.5650.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-0.09422.80096.973.03
obfuscate141310.96222.80092.867.14
obfuscate10910.66712.80090.0010.00
obfuscate171610.83111.00094.125.88
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate9902.1890.000100.000.00
obfuscate5501.7400.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate2203.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate9902.1890.000100.000.00
obfuscate5501.7400.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate2203.8000.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate202000.6050.000100.000.00
obfuscate4401.3750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10910.66712.80090.0010.00
obfuscate141310.96222.80092.867.14
obfuscate171610.83111.00094.125.88
obfuscate33321-0.09422.80096.973.03
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate9902.1890.000100.000.00
obfuscate5501.7400.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate343400.3940.000100.000.00
obfuscate2203.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Fri Apr 12 03:36:12 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BR2zDtm0gaW50ZSBwYXJhcGx5ZXQsIEthdGFyaW5hIOKAkyBkZXQgcmV...
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Fri Apr 12 00:31:40 2019; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBNYXJpZSBNaWEgS3Jv; ...

4 st Spam och 739 st Ham ger totalt 743 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 13 11:37:00 EDT 2019