&Nu Status


Mail log för 11 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate464600.5720.000100.000.00
obfuscate39390-4.7640.000100.000.00
obfuscate31310-0.0840.000100.000.00
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate262420.40410.40092.317.69
obfuscate252500.4600.000100.000.00
obfuscate252500.2160.000100.000.00
obfuscate23230-0.1000.000100.000.00
obfuscate20200-3.4600.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate464600.5720.000100.000.00
obfuscate39390-4.7640.000100.000.00
obfuscate31310-0.0840.000100.000.00
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate252500.4600.000100.000.00
obfuscate252500.2160.000100.000.00
obfuscate262420.40410.40092.317.69
obfuscate23230-0.1000.000100.000.00
obfuscate20200-3.4600.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate262420.40410.40092.317.69
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-77.3200.000100.000.00
obfuscate330-65.3000.000100.000.00
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate15150-13.2870.000100.000.00
obfuscate990-11.6220.000100.000.00
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate18180-5.1390.000100.000.00
obfuscate19190-4.7790.000100.000.00
obfuscate39390-4.7640.000100.000.00
obfuscate20200-3.4600.000100.000.00
obfuscate220-2.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate262420.40410.40092.317.69
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate31310-0.0840.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate4402.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262420.40410.40092.317.69
obfuscate31301-5.70012.50096.773.23
obfuscate2912892-16.88215.00099.310.69
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate191901.5160.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21.3 var:
Thu Apr 11 09:07:20 2019; Spam; 21.3; obfuscate; Victor Hansson ; JUNK Prova nya svenska GoGoCasino ; ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Thu Apr 11 10:29:13 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVGl0dGkgQXJ2ZXNnw6VyZA; ...

5 st Spam och 801 st Ham ger totalt 806 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.6600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 12 11:37:00 EDT 2019