&Nu Status


Mail log för 10 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate424110.3466.30097.622.38
obfuscate38371-0.3766.50097.372.63
obfuscate30300-6.3830.000100.000.00
obfuscate272700.5930.000100.000.00
obfuscate26260-3.2150.000100.000.00
obfuscate18180-0.8440.000100.000.00
obfuscate16160-5.0370.000100.000.00
obfuscate141401.5930.000100.000.00
obfuscate141400.8500.000100.000.00
obfuscate141400.7210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate424110.3466.30097.622.38
obfuscate38371-0.3766.50097.372.63
obfuscate30300-6.3830.000100.000.00
obfuscate272700.5930.000100.000.00
obfuscate26260-3.2150.000100.000.00
obfuscate18180-0.8440.000100.000.00
obfuscate16160-5.0370.000100.000.00
obfuscate141401.5930.000100.000.00
obfuscate141400.8500.000100.000.00
obfuscate141400.7210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate424110.3466.30097.622.38
obfuscate981-13.41218.70088.8911.11
obfuscate38371-0.3766.50097.372.63
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.2500.000100.000.00
obfuscate550-79.5600.000100.000.00
obfuscate12120-25.1080.000100.000.00
obfuscate981-13.41218.70088.8911.11
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate30300-6.3830.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00
obfuscate16160-5.0370.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate26260-3.2150.000100.000.00
obfuscate220-3.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-13.41218.70088.8911.11
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate38371-0.3766.50097.372.63
obfuscate424110.3466.30097.622.38
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.6000.000100.000.00
obfuscate26260-3.2150.000100.000.00
obfuscate4401.4250.000100.000.00
obfuscate220-96.2500.000100.000.00
obfuscate4404.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate981-13.41218.70088.8911.11
obfuscate38371-0.3766.50097.372.63
obfuscate424110.3466.30097.622.38
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate3863860-8.6450.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.7 var:
Wed Apr 10 16:45:32 2019; Spam; 18.7; obfuscate; Debbie Stone ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Wed Apr 10 18:39:27 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSm9ja2UgRWtldmFsZCB2; ...

4 st Spam och 775 st Ham ger totalt 779 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 11 11:37:00 EDT 2019