&Nu Status


Mail log för 9 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3673670-6.7180.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate363600.7030.000100.000.00
obfuscate323110.90011.30096.883.12
obfuscate313100.6420.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate242400.9330.000100.000.00
obfuscate222200.9360.000100.000.00
obfuscate212101.5290.000100.000.00
obfuscate21210-3.6100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3673670-6.7180.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate363600.7030.000100.000.00
obfuscate323110.90011.30096.883.12
obfuscate313100.6420.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate242400.9330.000100.000.00
obfuscate222200.9360.000100.000.00
obfuscate212101.5290.000100.000.00
obfuscate21210-3.6100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.40011.30050.0050.00
obfuscate323110.90011.30096.883.12
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate9810.06211.30088.8911.11
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.2130.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate16160-0.9940.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.6000.000100.000.00
obfuscate550-77.6200.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate3673670-6.7180.000100.000.00
obfuscate16160-5.3690.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate21210-3.6100.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate16160-0.9940.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate2111.40011.30050.0050.00
obfuscate323110.90011.30096.883.12
obfuscate9810.06211.30088.8911.11
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.2130.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate16160-0.9940.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.2130.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate16160-0.9940.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate16160-5.3690.000100.000.00
obfuscate9900.8000.000100.000.00
obfuscate171701.1820.000100.000.00
obfuscate2204.0500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.40011.30050.0050.00
obfuscate9810.06211.30088.8911.11
obfuscate323110.90011.30096.883.12
obfuscate38371-2.92414.80097.372.63
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8800.2130.000100.000.00
obfuscate41410-4.5290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate16160-0.9940.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Tue Apr 9 07:57:53 2019; Spam; 14.8; obfuscate; THE BODY SHOP ; JUNK UTF-8QObservera3A20Dina20rabatterade20produkte; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Tue Apr 9 01:48:07 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

4 st Spam och 853 st Ham ger totalt 857 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 10 11:37:00 EDT 2019