&Nu Status


Mail log för 8 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2392390-7.6630.000100.000.00
obfuscate40400-4.5030.000100.000.00
obfuscate313101.0840.000100.000.00
obfuscate29290-0.4660.000100.000.00
obfuscate28280-3.9960.000100.000.00
obfuscate23230-8.0830.000100.000.00
obfuscate222200.0230.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate141401.0000.000100.000.00
obfuscate141400.3790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2392390-7.6630.000100.000.00
obfuscate40400-4.5030.000100.000.00
obfuscate313101.0840.000100.000.00
obfuscate29290-0.4660.000100.000.00
obfuscate28280-3.9960.000100.000.00
obfuscate23230-8.0830.000100.000.00
obfuscate222200.0230.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate141401.0000.000100.000.00
obfuscate141400.3790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.35018.10088.8911.11
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.5140.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate6601.7500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate990-64.4780.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate990-64.4780.000100.000.00
obfuscate220-48.6500.000100.000.00
obfuscate770-15.0430.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate23230-8.0830.000100.000.00
obfuscate2392390-7.6630.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate40400-4.5030.000100.000.00
obfuscate28280-3.9960.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.35018.10088.8911.11
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.5140.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate6601.7500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate990-64.4780.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.5140.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate6601.7500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate990-64.4780.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.35018.10088.8911.11
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.5140.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate18180-9.7670.000100.000.00
obfuscate19190-4.8210.000100.000.00
obfuscate6601.7500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate990-64.4780.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.1 var:
Mon Apr 8 21:49:50 2019; Spam; 18.1; obfuscate; Victoria Franzen ; JUNK Information; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Mon Apr 8 02:08:07 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

1 st Spam och 625 st Ham ger totalt 626 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 9 11:37:00 EDT 2019