&Nu Status


Mail log för 7 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053050-10.2590.000100.000.00
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate302910.64821.30096.673.33
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate222201.0360.000100.000.00
obfuscate21210-9.5240.000100.000.00
obfuscate212011.46011.30095.244.76
obfuscate191810.70011.00094.745.26
obfuscate18180-0.0330.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.2070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053050-10.2590.000100.000.00
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate302910.64821.30096.673.33
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate222201.0360.000100.000.00
obfuscate21210-9.5240.000100.000.00
obfuscate212011.46011.30095.244.76
obfuscate191810.70011.00094.745.26
obfuscate18180-0.0330.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.2070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5412.37522.80080.0020.00
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate191810.70011.00094.745.26
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate2111.4009.30050.0050.00
obfuscate4310.83311.70075.0025.00
obfuscate302910.64821.30096.673.33
obfuscate212011.46011.30095.244.76
obfuscate4400.0500.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.7000.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate11110-28.1730.000100.000.00
obfuscate550-19.6200.000100.000.00
obfuscate3053050-10.2590.000100.000.00
obfuscate21210-9.5240.000100.000.00
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5412.37522.80080.0020.00
obfuscate302910.64821.30096.673.33
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate4310.83311.70075.0025.00
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate212011.46011.30095.244.76
obfuscate191810.70011.00094.745.26
obfuscate2111.4009.30050.0050.00
obfuscate4400.0500.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4400.0500.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate550-19.6200.000100.000.00
obfuscate4402.9750.000100.000.00
obfuscate770-0.5570.000100.000.00
obfuscate111101.1360.000100.000.00
obfuscate21210-9.5240.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate3053050-10.2590.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.4009.30050.0050.00
obfuscate4310.83311.70075.0025.00
obfuscate5412.37522.80080.0020.00
obfuscate191810.70011.00094.745.26
obfuscate212011.46011.30095.244.76
obfuscate29281-6.38911.30096.553.45
obfuscate302910.64821.30096.673.33
obfuscate35341-2.23213.90097.142.86
obfuscate4400.0500.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Sun Apr 7 04:20:10 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8B8JThSBDaHJpc3RlciwgaXMgaXQgdGltZSBmb3IgeW91ciBuZXh0IH...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Sun Apr 7 16:46:45 2019; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; Event Invitation Jonathans Student; ...

8 st Spam och 633 st Ham ger totalt 641 st Mail (01% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.0750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 8 11:37:00 EDT 2019