&Nu Status


Mail log för 6 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3383380-10.7660.000100.000.00
obfuscate34340-5.4760.000100.000.00
obfuscate27270-6.7670.000100.000.00
obfuscate22220-3.7860.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate15150-0.8270.000100.000.00
obfuscate141400.9430.000100.000.00
obfuscate101000.7400.000100.000.00
obfuscate101001.9600.000100.000.00
obfuscate9901.7560.000100.000.00
obfuscate990-0.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3383380-10.7660.000100.000.00
obfuscate34340-5.4760.000100.000.00
obfuscate27270-6.7670.000100.000.00
obfuscate22220-3.7860.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate15150-0.8270.000100.000.00
obfuscate141400.9430.000100.000.00
obfuscate101000.7400.000100.000.00
obfuscate101001.9600.000100.000.00
obfuscate9901.7560.000100.000.00
obfuscate990-0.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.9860.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate2204.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate880-87.1130.000100.000.00
obfuscate660-32.2500.000100.000.00
obfuscate660-15.0170.000100.000.00
obfuscate770-14.4570.000100.000.00
obfuscate3383380-10.7660.000100.000.00
obfuscate27270-6.7670.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate34340-5.4760.000100.000.00
obfuscate22220-3.7860.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.9860.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate2204.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.9860.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate2204.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.9860.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-5.8470.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate2204.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sat Apr 6 02:41:27 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

st Spam och 594 st Ham ger totalt 594 st Mail (00% spam) till 38 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 7 11:37:00 EDT 2019