&Nu Status


Mail log för 5 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4014010-6.0500.000100.000.00
obfuscate444400.6750.000100.000.00
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate32320-0.2000.000100.000.00
obfuscate28280-97.1110.000100.000.00
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate252320.08711.50092.008.00
obfuscate242400.0540.000100.000.00
obfuscate19190-9.5530.000100.000.00
obfuscate161600.3250.000100.000.00
obfuscate16160-5.8940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4014010-6.0500.000100.000.00
obfuscate444400.6750.000100.000.00
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate32320-0.2000.000100.000.00
obfuscate28280-97.1110.000100.000.00
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate242400.0540.000100.000.00
obfuscate252320.08711.50092.008.00
obfuscate19190-9.5530.000100.000.00
obfuscate161600.3250.000100.000.00
obfuscate16160-5.8940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252320.08711.50092.008.00
obfuscate3120.7007.90033.3366.67
obfuscate7610.36711.30085.7114.29
obfuscate1010.00010.4000.00100.00
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate16151-0.30011.00093.756.25
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate10912.25622.80090.0010.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00
obfuscate13130-21.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate28280-97.1110.000100.000.00
obfuscate330-31.1330.000100.000.00
obfuscate13130-21.9000.000100.000.00
obfuscate660-15.8670.000100.000.00
obfuscate19190-9.5530.000100.000.00
obfuscate4014010-6.0500.000100.000.00
obfuscate16160-5.8940.000100.000.00
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate220-2.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10912.25622.80090.0010.00
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate252320.08711.50092.008.00
obfuscate7610.36711.30085.7114.29
obfuscate16151-0.30011.00093.756.25
obfuscate1010.00010.4000.00100.00
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate3120.7007.90033.3366.67
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00
obfuscate13130-21.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00
obfuscate13130-21.9000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate10100-1.3100.000100.000.00
obfuscate161600.3250.000100.000.00
obfuscate12120-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-15.8670.000100.000.00
obfuscate19190-9.5530.000100.000.00
obfuscate121200.7420.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.4000.00100.00
obfuscate3120.7007.90033.3366.67
obfuscate7610.36711.30085.7114.29
obfuscate10912.25622.80090.0010.00
obfuscate252320.08711.50092.008.00
obfuscate16151-0.30011.00093.756.25
obfuscate27261-2.99610.20096.303.70
obfuscate41401-2.37821.30097.562.44
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00
obfuscate13130-21.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Fri Apr 5 04:08:41 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8B8JaqiBWw6Rsa29tbWVuIHRpbGwgZGV0IHBlcmZla3RhIHNlbWVzdGVyYm9...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Fri Apr 5 01:56:27 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

10 st Spam och 822 st Ham ger totalt 832 st Mail (01% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.5800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 6 11:37:00 EDT 2019