&Nu Status


Mail log för 4 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate49490-2.0220.000100.000.00
obfuscate41410-2.2630.000100.000.00
obfuscate313010.91311.30096.773.23
obfuscate262600.4620.000100.000.00
obfuscate26260-14.4270.000100.000.00
obfuscate24240-3.6170.000100.000.00
obfuscate181620.2699.80088.8911.11
obfuscate181801.1720.000100.000.00
obfuscate181800.8060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate49490-2.0220.000100.000.00
obfuscate41410-2.2630.000100.000.00
obfuscate313010.91311.30096.773.23
obfuscate262600.4620.000100.000.00
obfuscate26260-14.4270.000100.000.00
obfuscate24240-3.6170.000100.000.00
obfuscate181801.1720.000100.000.00
obfuscate181800.8060.000100.000.00
obfuscate181620.2699.80088.8911.11

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181620.2699.80088.8911.11
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate313010.91311.30096.773.23
obfuscate2202.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-64.1330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate15150-6.5800.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-72.8750.000100.000.00
obfuscate330-64.1330.000100.000.00
obfuscate220-46.9500.000100.000.00
obfuscate330-32.1000.000100.000.00
obfuscate26260-14.4270.000100.000.00
obfuscate11110-8.0730.000100.000.00
obfuscate110-7.8000.000100.000.00
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate15150-6.5800.000100.000.00
obfuscate24240-3.6170.000100.000.00
obfuscate41410-2.2630.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.91311.30096.773.23
obfuscate181620.2699.80088.8911.11
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate2202.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-64.1330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate15150-6.5800.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2202.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-64.1330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate15150-6.5800.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-0.9670.000100.000.00
obfuscate9900.2670.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181620.2699.80088.8911.11
obfuscate313010.91311.30096.773.23
obfuscate4304291-7.6148.20099.770.23
obfuscate2202.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-64.1330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate535300.9870.000100.000.00
obfuscate15150-6.5800.000100.000.00
obfuscate550-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.4 var:
Thu Apr 4 08:07:47 2019; Spam; 11.4; obfuscate; DB Partner ; JUNK UTF-8BU2thZmZhIGZsZXIga3VuZGVy; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Thu Apr 4 01:48:07 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

4 st Spam och 897 st Ham ger totalt 901 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 5 11:37:00 EDT 2019