&Nu Status


Mail log för 3 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate454500.3560.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate38380-2.6240.000100.000.00
obfuscate313100.9260.000100.000.00
obfuscate303000.7800.000100.000.00
obfuscate282800.8710.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate16160-17.1380.000100.000.00
obfuscate16160-12.2000.000100.000.00
obfuscate15150-0.5530.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate454500.3560.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate38380-2.6240.000100.000.00
obfuscate313100.9260.000100.000.00
obfuscate303000.7800.000100.000.00
obfuscate282800.8710.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate16160-17.1380.000100.000.00
obfuscate16160-12.2000.000100.000.00
obfuscate15150-0.5530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate5500.6800.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate14140-28.0430.000100.000.00
obfuscate3302.6670.000100.000.00
obfuscate3300.2330.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.7570.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate14140-28.0430.000100.000.00
obfuscate16160-17.1380.000100.000.00
obfuscate14140-13.6930.000100.000.00
obfuscate16160-12.2000.000100.000.00
obfuscate990-11.2780.000100.000.00
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate38380-2.6240.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate5500.6800.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate14140-28.0430.000100.000.00
obfuscate3302.6670.000100.000.00
obfuscate3300.2330.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.7570.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.6800.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate14140-28.0430.000100.000.00
obfuscate3302.6670.000100.000.00
obfuscate3300.2330.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.7570.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4244231-11.04311.30099.760.24
obfuscate5500.6800.000100.000.00
obfuscate212100.0380.000100.000.00
obfuscate14140-28.0430.000100.000.00
obfuscate3302.6670.000100.000.00
obfuscate3300.2330.000100.000.00
obfuscate383800.0530.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.7570.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Wed Apr 3 10:07:28 2019; Spam; 11.3; obfuscate; Victor Hansson ; JUNK Spela utan bonus hos NoBonusCasino ; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Wed Apr 3 00:48:08 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

1 st Spam och 881 st Ham ger totalt 882 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 4 11:37:00 EDT 2019