&Nu Status


Mail log för 2 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate535030.60812.33394.345.66
obfuscate404000.0500.000100.000.00
obfuscate36360-5.1670.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate242400.4830.000100.000.00
obfuscate232120.09510.00091.308.70
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate20200-9.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate535030.60812.33394.345.66
obfuscate404000.0500.000100.000.00
obfuscate36360-5.1670.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate242400.4830.000100.000.00
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate232120.09510.00091.308.70
obfuscate20200-9.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate535030.60812.33394.345.66
obfuscate232120.09510.00091.308.70
obfuscate191720.78811.15089.4710.53
obfuscate151411.63611.30093.336.67
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate6511.34011.30083.3316.67
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate550-0.6400.000100.000.00
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate404000.0500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-97.2000.000100.000.00
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate880-12.2380.000100.000.00
obfuscate20200-9.6200.000100.000.00
obfuscate11110-8.4000.000100.000.00
obfuscate36360-5.1670.000100.000.00
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate220-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate535030.60812.33394.345.66
obfuscate151411.63611.30093.336.67
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate6511.34011.30083.3316.67
obfuscate191720.78811.15089.4710.53
obfuscate232120.09510.00091.308.70
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate550-0.6400.000100.000.00
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate404000.0500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-0.6400.000100.000.00
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate404000.0500.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate880-12.2380.000100.000.00
obfuscate191900.8840.000100.000.00
obfuscate770-1.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate8804.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6511.34011.30083.3316.67
obfuscate191720.78811.15089.4710.53
obfuscate232120.09510.00091.308.70
obfuscate151411.63611.30093.336.67
obfuscate535030.60812.33394.345.66
obfuscate26251-3.66411.30096.153.85
obfuscate27261-3.3856.40096.303.70
obfuscate4424411-14.0846.40099.770.23
obfuscate550-0.6400.000100.000.00
obfuscate21210-13.3430.000100.000.00
obfuscate404000.0500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.3 var:
Tue Apr 2 04:52:57 2019; Spam; 13.3; obfuscate; kundservice ; JUNK UTF-8QDu20kan20lC3A5na20mellan2052E0002D6002E0; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Tue Apr 2 17:41:26 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

12 st Spam och 912 st Ham ger totalt 924 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 3 11:37:00 EDT 2019