&Nu Status


Mail log för 1 April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate40400-4.4650.000100.000.00
obfuscate333300.2760.000100.000.00
obfuscate29290-0.6590.000100.000.00
obfuscate282800.9460.000100.000.00
obfuscate27270-6.1520.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate202000.3250.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate16160-0.0440.000100.000.00
obfuscate161600.9750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate40400-4.4650.000100.000.00
obfuscate333300.2760.000100.000.00
obfuscate29290-0.6590.000100.000.00
obfuscate282800.9460.000100.000.00
obfuscate27270-6.1520.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate202000.3250.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate16160-0.0440.000100.000.00
obfuscate161600.9750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate11101-9.4008.20090.919.09
obfuscate6600.6500.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-9.1360.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.0000.000100.000.00
obfuscate220-97.9500.000100.000.00
obfuscate330-64.1670.000100.000.00
obfuscate10100-30.7200.000100.000.00
obfuscate12120-17.7670.000100.000.00
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate11101-9.4008.20090.919.09
obfuscate11110-9.1360.000100.000.00
obfuscate27270-6.1520.000100.000.00
obfuscate40400-4.4650.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate11101-9.4008.20090.919.09
obfuscate6600.6500.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-9.1360.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6600.6500.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-9.1360.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate4401.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-9.4008.20090.919.09
obfuscate4714692-11.3679.30099.580.42
obfuscate6600.6500.000100.000.00
obfuscate212100.7380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-9.1360.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.5 var:
Mon Apr 1 10:06:48 2019; Spam; 11.5; obfuscate; Victor Hansson ; JUNK utf-8qProva_glC3B6dheta_Vikings; ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Mon Apr 1 07:08:37 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; Login alert for Chrome on Windows; ...

3 st Spam och 869 st Ham ger totalt 872 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 2 11:37:00 EDT 2019