&Nu Status


Mail log för April - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate105561053917-12.5549.94199.840.16
obfuscate10801070100.05110.80099.070.93
obfuscate1031100130-1.57710.33397.092.91
obfuscate9269260-4.9730.000100.000.00
obfuscate77974831-4.8059.51696.023.98
obfuscate755743121.6129.25098.411.59
obfuscate558543150.3116.26797.312.69
obfuscate516498180.49810.61196.513.49
obfuscate5055014-10.55312.00099.210.79
obfuscate475464111.48915.90997.682.32
obfuscate4444440-0.7610.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate105561053917-12.5549.94199.840.16
obfuscate10801070100.05110.80099.070.93
obfuscate1031100130-1.57710.33397.092.91
obfuscate9269260-4.9730.000100.000.00
obfuscate77974831-4.8059.51696.023.98
obfuscate755743121.6129.25098.411.59
obfuscate558543150.3116.26797.312.69
obfuscate5055014-10.55312.00099.210.79
obfuscate516498180.49810.61196.513.49
obfuscate475464111.48915.90997.682.32
obfuscate4444440-0.7610.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate77974831-4.8059.51696.023.98
obfuscate1031100130-1.57710.33397.092.91
obfuscate516498180.49810.61196.513.49
obfuscate105561053917-12.5549.94199.840.16
obfuscate558543150.3116.26797.312.69
obfuscate755743121.6129.25098.411.59
obfuscate475464111.48915.90997.682.32
obfuscate10801070100.05110.80099.070.93
obfuscate20920090.18012.77895.694.31
obfuscate3743668-0.6758.62597.862.14
obfuscate433671.6949.14383.7216.28

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1571570-72.7710.000100.000.00
obfuscate66660-61.0760.000100.000.00
obfuscate41410-48.7800.000100.000.00
obfuscate431-34.00010.00075.0025.00
obfuscate16160-24.5620.000100.000.00
obfuscate1641622-16.8646.50098.781.22
obfuscate3663615-14.2749.60098.631.37
obfuscate105561053917-12.5549.94199.840.16
obfuscate2682662-12.41412.50099.250.75
obfuscate24240-11.9580.000100.000.00
obfuscate5055014-10.55312.00099.210.79

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate475464111.48915.90997.682.32
obfuscate24223930.33913.33398.761.24
obfuscate20920090.18012.77895.694.31
obfuscate2682662-12.41412.50099.250.75
obfuscate272610.38512.00096.303.70
obfuscate5055014-10.55312.00099.210.79
obfuscate282620.88512.00092.867.14
obfuscate121111.36411.00091.678.33
obfuscate10801070100.05110.80099.070.93
obfuscate1421384-3.18110.75097.182.82
obfuscate516498180.49810.61196.513.49

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate2712710-0.0770.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1981980-2.7830.000100.000.00
obfuscate18180-0.4440.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate111102.2730.000100.000.00
obfuscate4444440-0.7610.000100.000.00
obfuscate505001.9800.000100.000.00
obfuscate131300.0000.000100.000.00
obfuscate18518500.7300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate3121.0007.50033.3366.67
obfuscate431-34.00010.00075.0025.00
obfuscate9720.71410.50077.7822.22
obfuscate433671.6949.14383.7216.28
obfuscate121111.36411.00091.678.33
obfuscate282620.88512.00092.867.14
obfuscate343220.87510.00094.125.88
obfuscate20920090.18012.77895.694.31
obfuscate77974831-4.8059.51696.023.98
obfuscate272610.38512.00096.303.70

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Fri Apr 5 04:08:41 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8B8JaqiBWw6Rsa29tbWVuIHRpbGwgZGV0IHBlcmZla3RhIHNlbWVzdGVyYm9...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Mon Apr 1 07:08:37 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; Login alert for Chrome on Windows;

201 st Spam och 22006 st Ham ger totalt 22207 st Mail (00% spam) till 92 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1841


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu May 2 11:42:00 EDT 2019