&Nu Status


Mail log för 13 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate424200.6810.000100.000.00
obfuscate404000.3180.000100.000.00
obfuscate34340-2.3030.000100.000.00
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate262600.5460.000100.000.00
obfuscate232301.6000.000100.000.00
obfuscate191900.5420.000100.000.00
obfuscate19181-0.46712.20094.745.26
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate16151-26.6807.20093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate424200.6810.000100.000.00
obfuscate404000.3180.000100.000.00
obfuscate34340-2.3030.000100.000.00
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate262600.5460.000100.000.00
obfuscate232301.6000.000100.000.00
obfuscate191900.5420.000100.000.00
obfuscate19181-0.46712.20094.745.26
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate16160-5.2940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-26.6807.20093.756.25
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate19181-0.46712.20094.745.26
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate11110-9.0820.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.7000.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate16151-26.6807.20093.756.25
obfuscate13130-21.8920.000100.000.00
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate11110-9.0820.000100.000.00
obfuscate16160-5.2940.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate34340-2.3030.000100.000.00
obfuscate770-1.3140.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-0.46712.20094.745.26
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate16151-26.6807.20093.756.25
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate11110-9.0820.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate11110-9.0820.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00
obfuscate770-1.3140.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate16160-5.2940.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-26.6807.20093.756.25
obfuscate19181-0.46712.20094.745.26
obfuscate2742731-14.01711.30099.640.36
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate161600.7690.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate11110-9.0820.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.2 var:
Wed Mar 13 16:52:42 2019; Spam; 12.2; obfuscate; Happy Green ; JUNK utf-8BT3JkZXJiZWtyw6RmdGVsc2Ug4oCTIERpbiBPcmRlciAjMDAwMjMzMzI3; ...
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Wed Mar 13 00:45:58 2019; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

3 st Spam och 712 st Ham ger totalt 715 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 14 11:37:00 EDT 2019