&Nu Status


Mail log för 12 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762751-14.63410.70099.640.36
obfuscate40400-0.0230.000100.000.00
obfuscate373610.34711.30097.302.70
obfuscate37370-2.5950.000100.000.00
obfuscate302910.66610.20096.673.33
obfuscate272610.4128.21496.303.70
obfuscate201910.9426.50095.005.00
obfuscate191810.77811.00094.745.26
obfuscate191810.95611.30094.745.26
obfuscate181711.57611.30094.445.56
obfuscate16160-18.3810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762751-14.63410.70099.640.36
obfuscate40400-0.0230.000100.000.00
obfuscate37370-2.5950.000100.000.00
obfuscate373610.34711.30097.302.70
obfuscate302910.66610.20096.673.33
obfuscate272610.4128.21496.303.70
obfuscate201910.9426.50095.005.00
obfuscate191810.77811.00094.745.26
obfuscate191810.95611.30094.745.26
obfuscate181711.57611.30094.445.56
obfuscate16160-18.3810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181711.57611.30094.445.56
obfuscate272610.4128.21496.303.70
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate2762751-14.63410.70099.640.36
obfuscate201910.9426.50095.005.00
obfuscate2113.6007.80050.0050.00
obfuscate373610.34711.30097.302.70
obfuscate302910.66610.20096.673.33
obfuscate191810.77811.00094.745.26
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate191810.95611.30094.745.26

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-96.6250.000100.000.00
obfuscate220-48.8000.000100.000.00
obfuscate550-20.1000.000100.000.00
obfuscate16160-18.3810.000100.000.00
obfuscate2762751-14.63410.70099.640.36
obfuscate990-9.2560.000100.000.00
obfuscate14140-6.5000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate37370-2.5950.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate181711.57611.30094.445.56
obfuscate373610.34711.30097.302.70
obfuscate191810.95611.30094.745.26
obfuscate761-0.25011.30085.7114.29
obfuscate191810.77811.00094.745.26
obfuscate2762751-14.63410.70099.640.36
obfuscate302910.66610.20096.673.33
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate272610.4128.21496.303.70
obfuscate2113.6007.80050.0050.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate990-9.2560.000100.000.00
obfuscate2201.8500.000100.000.00
obfuscate2204.5500.000100.000.00
obfuscate2203.9000.000100.000.00
obfuscate440-96.6250.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate4404.3000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate12120-0.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate2113.6007.80050.0050.00
obfuscate761-0.25011.30085.7114.29
obfuscate181711.57611.30094.445.56
obfuscate191810.77811.00094.745.26
obfuscate191810.95611.30094.745.26
obfuscate201910.9426.50095.005.00
obfuscate272610.4128.21496.303.70
obfuscate302910.66610.20096.673.33

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Tue Mar 12 04:50:19 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK Kivik har sista minuten-erbjudanden Helene; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Tue Mar 12 01:27:28 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplYW5ldHRlIA; ...

13 st Spam och 665 st Ham ger totalt 678 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9318


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 13 11:37:00 EDT 2019