&Nu Status


Mail log för 11 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2582580-14.2060.000100.000.00
obfuscate373700.2700.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate313010.85311.30096.773.23
obfuscate232300.7960.000100.000.00
obfuscate18180-10.9220.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate161600.0810.000100.000.00
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate15150-6.7400.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2582580-14.2060.000100.000.00
obfuscate373700.2700.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate313010.85311.30096.773.23
obfuscate232300.7960.000100.000.00
obfuscate18180-10.9220.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate161600.0810.000100.000.00
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate15150-6.7400.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.85311.30096.773.23
obfuscate2111.50015.90050.0050.00
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate5501.0200.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-8.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.1200.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.2000.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate220-47.3000.000100.000.00
obfuscate12120-23.9920.000100.000.00
obfuscate2582580-14.2060.000100.000.00
obfuscate18180-10.9220.000100.000.00
obfuscate13130-8.0000.000100.000.00
obfuscate15150-6.7400.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.50015.90050.0050.00
obfuscate313010.85311.30096.773.23
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate5501.0200.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-8.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.1200.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate5501.0200.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-8.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.1200.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.50015.90050.0050.00
obfuscate313010.85311.30096.773.23
obfuscate151500.5200.000100.000.00
obfuscate343400.6850.000100.000.00
obfuscate5501.0200.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-8.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.1200.000100.000.00
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.9 var:
Mon Mar 11 05:08:17 2019; Spam; 15.9; obfuscate; Linda Suhler ; JUNK Attention; ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Mon Mar 11 12:04:33 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMjU4MzgyIMOkciBkaW4gaw; ...

2 st Spam och 627 st Ham ger totalt 629 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 12 11:37:00 EDT 2019