&Nu Status


Mail log för 10 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate292810.7049.30096.553.45
obfuscate282620.77316.90092.867.14
obfuscate25232-0.43511.40092.008.00
obfuscate22220-8.6550.000100.000.00
obfuscate212010.48011.00095.244.76
obfuscate18180-0.2440.000100.000.00
obfuscate151500.3270.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate13130-22.6690.000100.000.00
obfuscate11110-19.3090.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate292810.7049.30096.553.45
obfuscate282620.77316.90092.867.14
obfuscate25232-0.43511.40092.008.00
obfuscate22220-8.6550.000100.000.00
obfuscate212010.48011.00095.244.76
obfuscate18180-0.2440.000100.000.00
obfuscate151500.3270.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate13130-22.6690.000100.000.00
obfuscate11110-19.3090.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25232-0.43511.40092.008.00
obfuscate282620.77316.90092.867.14
obfuscate211-0.10022.80050.0050.00
obfuscate4311.06710.80075.0025.00
obfuscate212010.48011.00095.244.76
obfuscate292810.7049.30096.553.45
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate2113.70018.60050.0050.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-96.6670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.6330.000100.000.00
obfuscate330-96.6670.000100.000.00
obfuscate440-23.8500.000100.000.00
obfuscate13130-22.6690.000100.000.00
obfuscate11110-19.3090.000100.000.00
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate660-15.6500.000100.000.00
obfuscate22220-8.6550.000100.000.00
obfuscate770-3.4430.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.10022.80050.0050.00
obfuscate2113.70018.60050.0050.00
obfuscate282620.77316.90092.867.14
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate25232-0.43511.40092.008.00
obfuscate212010.48011.00095.244.76
obfuscate4311.06710.80075.0025.00
obfuscate292810.7049.30096.553.45
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-96.6670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-96.6670.000100.000.00
obfuscate770-3.4430.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-8.6550.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.10022.80050.0050.00
obfuscate2113.70018.60050.0050.00
obfuscate4311.06710.80075.0025.00
obfuscate25232-0.43511.40092.008.00
obfuscate282620.77316.90092.867.14
obfuscate212010.48011.00095.244.76
obfuscate292810.7049.30096.553.45
obfuscate2132121-16.90811.50099.530.47
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-96.6670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Sun Mar 10 05:23:15 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BRHLDtm1yZXNhbiDDpHIgYmFyYSBlbiBib2tuaW5nIGJvc...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sun Mar 10 00:43:59 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSm9lbCBTdmVu; ...

10 st Spam och 490 st Ham ger totalt 500 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.0600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 11 11:37:00 EDT 2019