&Nu Status


Mail log för 9 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2862860-13.4880.000100.000.00
obfuscate282800.7180.000100.000.00
obfuscate24240-0.7960.000100.000.00
obfuscate222110.60011.30095.454.55
obfuscate18180-4.7220.000100.000.00
obfuscate14140-6.9790.000100.000.00
obfuscate14140-0.3930.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate12120-0.1000.000100.000.00
obfuscate111100.0640.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2862860-13.4880.000100.000.00
obfuscate282800.7180.000100.000.00
obfuscate24240-0.7960.000100.000.00
obfuscate222110.60011.30095.454.55
obfuscate18180-4.7220.000100.000.00
obfuscate14140-6.9790.000100.000.00
obfuscate14140-0.3930.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate12120-0.1000.000100.000.00
obfuscate111100.0640.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222110.60011.30095.454.55
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate4400.1500.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-100.5500.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00
obfuscate440-24.8250.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate770-14.9140.000100.000.00
obfuscate2862860-13.4880.000100.000.00
obfuscate14140-6.9790.000100.000.00
obfuscate18180-4.7220.000100.000.00
obfuscate990-1.9780.000100.000.00
obfuscate24240-0.7960.000100.000.00
obfuscate14140-0.3930.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222110.60011.30095.454.55
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate4400.1500.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate4400.1500.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00
obfuscate440-24.8250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222110.60011.30095.454.55
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate10100-30.6700.000100.000.00
obfuscate13130-21.8150.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate4400.1500.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Sat Mar 9 03:49:43 2019; Spam; 11.3; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BUHJpc2VybmEgaSBMb25kb24gc2rDtm5rIGlnZW4uIEJva2EgbnUgb2...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Sat Mar 9 03:10:45 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBBcmRpYW4gU2VsbWFu; ...

1 st Spam och 544 st Ham ger totalt 545 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 10 11:37:00 EDT 2019