&Nu Status


Mail log för 8 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2792790-15.2270.000100.000.00
obfuscate434210.75011.30097.672.33
obfuscate393900.3790.000100.000.00
obfuscate34340-5.5530.000100.000.00
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate242221.00011.90091.678.33
obfuscate232211.56412.80095.654.35
obfuscate222110.19511.00095.454.55
obfuscate20200-0.3100.000100.000.00
obfuscate16160-17.1690.000100.000.00
obfuscate151410.38612.80093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2792790-15.2270.000100.000.00
obfuscate434210.75011.30097.672.33
obfuscate393900.3790.000100.000.00
obfuscate34340-5.5530.000100.000.00
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate242221.00011.90091.678.33
obfuscate232211.56412.80095.654.35
obfuscate222110.19511.00095.454.55
obfuscate20200-0.3100.000100.000.00
obfuscate16160-17.1690.000100.000.00
obfuscate151501.3730.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242221.00011.90091.678.33
obfuscate222110.19511.00095.454.55
obfuscate151410.38612.80093.336.67
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate232211.56412.80095.654.35
obfuscate761-0.30012.30085.7114.29
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate434210.75011.30097.672.33
obfuscate440-0.9250.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.1750.000100.000.00
obfuscate330-67.3000.000100.000.00
obfuscate13130-23.5770.000100.000.00
obfuscate16160-17.1690.000100.000.00
obfuscate2792790-15.2270.000100.000.00
obfuscate990-10.0440.000100.000.00
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate11110-7.9270.000100.000.00
obfuscate34340-5.5530.000100.000.00
obfuscate440-0.9250.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151410.38612.80093.336.67
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate232211.56412.80095.654.35
obfuscate761-0.30012.30085.7114.29
obfuscate242221.00011.90091.678.33
obfuscate434210.75011.30097.672.33
obfuscate222110.19511.00095.454.55
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate440-0.9250.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.9250.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5500.9400.000100.000.00
obfuscate2792790-15.2270.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate131300.5230.000100.000.00
obfuscate141400.8000.000100.000.00
obfuscate440-72.1750.000100.000.00
obfuscate151501.3730.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate761-0.30012.30085.7114.29
obfuscate242221.00011.90091.678.33
obfuscate151410.38612.80093.336.67
obfuscate222110.19511.00095.454.55
obfuscate232211.56412.80095.654.35
obfuscate32311-8.7849.30096.883.12
obfuscate434210.75011.30097.672.33
obfuscate440-0.9250.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.6 var:
Fri Mar 8 09:26:03 2019; Spam; 13.6; obfuscate; utf-8QChandi2020Expression20Fiber20Arts ; JUNK utf-8QNew20F2Dr2De2De20Spar...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Fri Mar 8 02:01:04 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBNYWRlbGVpbmUgSm9o; ...

10 st Spam och 703 st Ham ger totalt 713 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.2800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 9 11:37:00 EST 2019