&Nu Status


Mail log för 7 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate36360-2.6060.000100.000.00
obfuscate36360-2.2310.000100.000.00
obfuscate353411.08811.30097.142.86
obfuscate252500.8960.000100.000.00
obfuscate242400.8920.000100.000.00
obfuscate23230-12.2960.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate212011.3056.80095.244.76
obfuscate21210-0.2480.000100.000.00
obfuscate191901.6000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate36360-2.6060.000100.000.00
obfuscate36360-2.2310.000100.000.00
obfuscate353411.08811.30097.142.86
obfuscate252500.8960.000100.000.00
obfuscate242400.8920.000100.000.00
obfuscate23230-12.2960.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate21210-0.2480.000100.000.00
obfuscate212011.3056.80095.244.76
obfuscate191901.6000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7520.10011.20071.4328.57
obfuscate212011.3056.80095.244.76
obfuscate17161-5.16910.80094.125.88
obfuscate353411.08811.30097.142.86
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate2203.4500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-100.5000.000100.000.00
obfuscate220-96.7000.000100.000.00
obfuscate440-48.1000.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate23230-12.2960.000100.000.00
obfuscate15150-5.7470.000100.000.00
obfuscate17161-5.16910.80094.125.88
obfuscate36360-2.6060.000100.000.00
obfuscate36360-2.2310.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate353411.08811.30097.142.86
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate7520.10011.20071.4328.57
obfuscate17161-5.16910.80094.125.88
obfuscate212011.3056.80095.244.76
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate2203.4500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate2203.4500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate242400.8920.000100.000.00
obfuscate9900.0220.000100.000.00
obfuscate15150-5.7470.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate5501.2200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate7520.10011.20071.4328.57
obfuscate17161-5.16910.80094.125.88
obfuscate212011.3056.80095.244.76
obfuscate353411.08811.30097.142.86
obfuscate3053041-13.70411.30099.670.33
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate21210-23.7290.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate2203.4500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Thu Mar 7 13:35:28 2019; Spam; 12.5; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Spider-Man Moto och 9 anslagstavlor som du...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Thu Mar 7 00:37:37 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBUaWxkZSBLYXJsc3Nv; ...

7 st Spam och 742 st Ham ger totalt 749 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 8 11:37:00 EST 2019