&Nu Status


Mail log för 6 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate414100.6660.000100.000.00
obfuscate34340-5.4820.000100.000.00
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12
obfuscate26251-3.40810.20096.153.85
obfuscate262600.4810.000100.000.00
obfuscate23230-0.8040.000100.000.00
obfuscate202000.1900.000100.000.00
obfuscate19190-0.2160.000100.000.00
obfuscate18180-4.7280.000100.000.00
obfuscate17170-4.5060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate414100.6660.000100.000.00
obfuscate34340-5.4820.000100.000.00
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12
obfuscate262600.4810.000100.000.00
obfuscate26251-3.40810.20096.153.85
obfuscate23230-0.8040.000100.000.00
obfuscate202000.1900.000100.000.00
obfuscate19190-0.2160.000100.000.00
obfuscate18180-4.7280.000100.000.00
obfuscate17170-4.5060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0005.4500.00100.00
obfuscate13121-16.8677.20092.317.69
obfuscate26251-3.40810.20096.153.85
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate151501.9400.000100.000.00
obfuscate7700.9570.000100.000.00
obfuscate2203.0500.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-56.3110.000100.000.00
obfuscate220-47.9000.000100.000.00
obfuscate660-17.9670.000100.000.00
obfuscate11110-17.5640.000100.000.00
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate13121-16.8677.20092.317.69
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate34340-5.4820.000100.000.00
obfuscate18180-4.7280.000100.000.00
obfuscate17170-4.5060.000100.000.00
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate26251-3.40810.20096.153.85
obfuscate13121-16.8677.20092.317.69
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12
obfuscate2020.0005.4500.00100.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate151501.9400.000100.000.00
obfuscate7700.9570.000100.000.00
obfuscate2203.0500.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate151501.9400.000100.000.00
obfuscate7700.9570.000100.000.00
obfuscate2203.0500.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate23230-0.8040.000100.000.00
obfuscate19190-0.2160.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0005.4500.00100.00
obfuscate13121-16.8677.20092.317.69
obfuscate26251-3.40810.20096.153.85
obfuscate32311-3.6426.40096.883.12
obfuscate2642631-17.07011.50099.620.38
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate151501.9400.000100.000.00
obfuscate7700.9570.000100.000.00
obfuscate2203.0500.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.5 var:
Wed Mar 6 10:06:38 2019; Spam; 11.5; obfuscate; Victor Hansson ; JUNK utf-8qSC3A4tt_in_100_kr_-_fC3A5_900_kr_att_spela_fC...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Wed Mar 6 00:13:24 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IExlb25hcmQgRw; ...

6 st Spam och 682 st Ham ger totalt 688 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 7 11:37:00 EST 2019