&Nu Status


Mail log för 5 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate474700.5150.000100.000.00
obfuscate424200.3810.000100.000.00
obfuscate363600.4890.000100.000.00
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate242400.6250.000100.000.00
obfuscate232300.2780.000100.000.00
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate181800.7500.000100.000.00
obfuscate171611.06911.00094.125.88
obfuscate16160-11.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate474700.5150.000100.000.00
obfuscate424200.3810.000100.000.00
obfuscate363600.4890.000100.000.00
obfuscate242400.6250.000100.000.00
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate232300.2780.000100.000.00
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate181800.7500.000100.000.00
obfuscate171611.06911.00094.125.88
obfuscate16160-11.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6510.56011.30083.3316.67
obfuscate171611.06911.00094.125.88
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate13130-0.2230.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate9900.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.1750.000100.000.00
obfuscate330-65.9670.000100.000.00
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate16160-11.1810.000100.000.00
obfuscate11110-8.3730.000100.000.00
obfuscate11110-7.2000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.5170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6510.56011.30083.3316.67
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate171611.06911.00094.125.88
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate13130-0.2230.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate9900.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-0.2230.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate9900.8000.000100.000.00
obfuscate5501.1200.000100.000.00
obfuscate11110-8.3730.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.6290.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate6510.56011.30083.3316.67
obfuscate171611.06911.00094.125.88
obfuscate21201-15.9108.20095.244.76
obfuscate25241-4.0507.20096.004.00
obfuscate3553541-11.85411.30099.720.28
obfuscate13130-0.2230.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate9900.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Tue Mar 5 03:40:31 2019; Spam; 11.3; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BQ2hyaXN0ZXIsIFZlZGLDpmsgaGFzIHNvbWUgbGFzdC1taW51dGUgZ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Tue Mar 5 00:07:20 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgTWFnbnVzIENh; ...

6 st Spam och 759 st Ham ger totalt 765 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 6 11:37:00 EST 2019