&Nu Status


Mail log för 4 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263260-15.4020.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate262600.6850.000100.000.00
obfuscate262600.7270.000100.000.00
obfuscate232300.5220.000100.000.00
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate202001.2500.000100.000.00
obfuscate18180-16.6500.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00
obfuscate15150-18.4200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263260-15.4020.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate262600.6850.000100.000.00
obfuscate262600.7270.000100.000.00
obfuscate232300.5220.000100.000.00
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate202001.2500.000100.000.00
obfuscate18180-16.6500.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00
obfuscate15150-18.4200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9811.0879.80088.8911.11
obfuscate4312.2526.20075.0025.00
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate12120-15.4920.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.1670.000100.000.00
obfuscate550-96.3800.000100.000.00
obfuscate15150-18.4200.000100.000.00
obfuscate18180-16.6500.000100.000.00
obfuscate12120-15.4920.000100.000.00
obfuscate3263260-15.4020.000100.000.00
obfuscate14140-7.3140.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9811.0879.80088.8911.11
obfuscate4312.2526.20075.0025.00
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate12120-15.4920.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate12120-15.4920.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4312.2526.20075.0025.00
obfuscate9811.0879.80088.8911.11
obfuscate222202.0090.000100.000.00
obfuscate12120-15.4920.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5340.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate202000.0600.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate171700.2350.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Mon Mar 4 04:28:19 2019; Spam; 9.8; obfuscate; Diane Soto ; JUNK Hej; ...
Mest Ham med ratio -98.8 var:
Mon Mar 4 23:08:51 2019; Mail; -98.8; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords Technical sales; ...

2 st Spam och 697 st Ham ger totalt 699 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 5 11:37:00 EST 2019