&Nu Status


Mail log för 3 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate272701.0700.000100.000.00
obfuscate232301.0090.000100.000.00
obfuscate232210.92711.00095.654.35
obfuscate212101.5620.000100.000.00
obfuscate21210-8.7520.000100.000.00
obfuscate19190-1.7160.000100.000.00
obfuscate191900.6680.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate12120-6.9250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate272701.0700.000100.000.00
obfuscate232301.0090.000100.000.00
obfuscate232210.92711.00095.654.35
obfuscate212101.5620.000100.000.00
obfuscate21210-8.7520.000100.000.00
obfuscate19190-1.7160.000100.000.00
obfuscate191900.6680.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate12120-6.9250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate232210.92711.00095.654.35
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate101001.6200.000100.000.00
obfuscate5500.5800.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate770-84.1290.000100.000.00
obfuscate10100-67.5700.000100.000.00
obfuscate12120-32.5250.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate770-13.2860.000100.000.00
obfuscate21210-8.7520.000100.000.00
obfuscate11110-8.6450.000100.000.00
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate12120-6.9250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate232210.92711.00095.654.35
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate101001.6200.000100.000.00
obfuscate5500.5800.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate101001.6200.000100.000.00
obfuscate5500.5800.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate212101.5620.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate11110-8.6450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38362-7.75311.15094.745.26
obfuscate232210.92711.00095.654.35
obfuscate3733721-15.77211.30099.730.27
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.4500.000100.000.00
obfuscate101001.6200.000100.000.00
obfuscate5500.5800.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Sun Mar 3 03:44:15 2019; Spam; 11.3; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BTnUgZsOlciBkdSBzbcOlIHByaXNlciBww6Ugc3RvcmEgcmVzbcOlbCwgQW5...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sun Mar 3 00:59:10 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IE1pa2FlbCBMdQ; ...

4 st Spam och 710 st Ham ger totalt 714 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 4 11:37:00 EST 2019