&Nu Status


Mail log för 2 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate35350-5.2030.000100.000.00
obfuscate333301.0670.000100.000.00
obfuscate17170-4.6760.000100.000.00
obfuscate171700.7650.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00
obfuscate141311.56215.20092.867.14
obfuscate101000.0900.000100.000.00
obfuscate101001.3900.000100.000.00
obfuscate9901.6560.000100.000.00
obfuscate990-32.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate35350-5.2030.000100.000.00
obfuscate333301.0670.000100.000.00
obfuscate17170-4.6760.000100.000.00
obfuscate171700.7650.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00
obfuscate141311.56215.20092.867.14
obfuscate101000.0900.000100.000.00
obfuscate101001.3900.000100.000.00
obfuscate9901.6560.000100.000.00
obfuscate990-32.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141311.56215.20092.867.14
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3300.7000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate660-79.6000.000100.000.00
obfuscate660-81.7000.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-81.7000.000100.000.00
obfuscate660-79.6000.000100.000.00
obfuscate990-32.2330.000100.000.00
obfuscate660-16.6830.000100.000.00
obfuscate660-14.7170.000100.000.00
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate35350-5.2030.000100.000.00
obfuscate17170-4.6760.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141311.56215.20092.867.14
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3300.7000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate660-79.6000.000100.000.00
obfuscate660-81.7000.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3300.7000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate660-79.6000.000100.000.00
obfuscate660-81.7000.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00
obfuscate35350-5.2030.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141311.56215.20092.867.14
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3300.7000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate4044040-13.7210.000100.000.00
obfuscate660-79.6000.000100.000.00
obfuscate660-81.7000.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate151500.2200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Sat Mar 2 03:02:30 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Nordicasino ; JUNK Mattias you still have the chance to claim an early month bonu...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Sat Mar 2 00:13:59 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBPdmUgTmlsc3NvbiBv; ...

1 st Spam och 678 st Ham ger totalt 679 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 3 11:37:00 EST 2019