&Nu Status


Mail log för 1 Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate454410.48912.80097.782.22
obfuscate42402-0.0808.80095.244.76
obfuscate32320-5.8690.000100.000.00
obfuscate282800.5290.000100.000.00
obfuscate242401.6370.000100.000.00
obfuscate22211-4.66212.80095.454.55
obfuscate181800.3060.000100.000.00
obfuscate181800.1840.000100.000.00
obfuscate18180-10.2670.000100.000.00
obfuscate161511.70711.40093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate454410.48912.80097.782.22
obfuscate42402-0.0808.80095.244.76
obfuscate32320-5.8690.000100.000.00
obfuscate282800.5290.000100.000.00
obfuscate242401.6370.000100.000.00
obfuscate22211-4.66212.80095.454.55
obfuscate181800.3060.000100.000.00
obfuscate181800.1840.000100.000.00
obfuscate18180-10.2670.000100.000.00
obfuscate15150-13.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate42402-0.0808.80095.244.76
obfuscate454410.48912.80097.782.22
obfuscate11101-9.1606.60090.919.09
obfuscate22211-4.66212.80095.454.55
obfuscate161511.70711.40093.756.25
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate990-11.0220.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-98.6500.000100.000.00
obfuscate440-71.0750.000100.000.00
obfuscate440-25.6000.000100.000.00
obfuscate15150-13.6200.000100.000.00
obfuscate990-11.0220.000100.000.00
obfuscate18180-10.2670.000100.000.00
obfuscate10100-9.6900.000100.000.00
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate11101-9.1606.60090.919.09
obfuscate13130-7.2850.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate454410.48912.80097.782.22
obfuscate22211-4.66212.80095.454.55
obfuscate161511.70711.40093.756.25
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate42402-0.0808.80095.244.76
obfuscate11101-9.1606.60090.919.09
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate990-11.0220.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate990-11.0220.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate440-25.6000.000100.000.00
obfuscate181800.3060.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-9.1606.60090.919.09
obfuscate161511.70711.40093.756.25
obfuscate42402-0.0808.80095.244.76
obfuscate22211-4.66212.80095.454.55
obfuscate454410.48912.80097.782.22
obfuscate3883862-9.67310.65099.480.52
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate990-11.0220.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Fri Mar 1 04:02:09 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BUMOkciwgc3BhcmEgbWluc3QgMjAgJSBtZWQgdsOlcmEgcMOlc2tlcm...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Fri Mar 1 00:57:56 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBKYWtvYiBTdmVuc3Nv; ...

8 st Spam och 807 st Ham ger totalt 815 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3125


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 2 11:37:00 EST 2019