&Nu Status


Mail log för Mars - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate106861066125-10.67210.24099.770.23
obfuscate1113109518-0.62611.05698.381.62
obfuscate10481029190.35311.10598.191.81
obfuscate9659650-3.3780.000100.000.00
obfuscate77175417-3.31010.29497.802.20
obfuscate73972514-0.92311.07198.111.89
obfuscate57456860.37110.16798.951.05
obfuscate549533160.23110.93897.092.91
obfuscate5275270-11.2180.000100.000.00
obfuscate52651791.54013.22298.291.71
obfuscate4544531-0.7286.00099.780.22

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate106861066125-10.67210.24099.770.23
obfuscate1113109518-0.62611.05698.381.62
obfuscate10481029190.35311.10598.191.81
obfuscate9659650-3.3780.000100.000.00
obfuscate77175417-3.31010.29497.802.20
obfuscate73972514-0.92311.07198.111.89
obfuscate57456860.37110.16798.951.05
obfuscate549533160.23110.93897.092.91
obfuscate5275270-11.2180.000100.000.00
obfuscate52651791.54013.22298.291.71
obfuscate4544531-0.7286.00099.780.22

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate106861066125-10.67210.24099.770.23
obfuscate10481029190.35311.10598.191.81
obfuscate1113109518-0.62611.05698.381.62
obfuscate77175417-3.31010.29497.802.20
obfuscate549533160.23110.93897.092.91
obfuscate73972514-0.92311.07198.111.89
obfuscate52651791.54013.22298.291.71
obfuscate22922180.29012.50096.513.49
obfuscate504280.90513.12584.0016.00
obfuscate4094036-19.1617.66798.531.47
obfuscate3943886-1.9159.33398.481.52

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1041040-81.9330.000100.000.00
obfuscate1101100-78.2640.000100.000.00
obfuscate4094036-19.1617.66798.531.47
obfuscate30300-17.7000.000100.000.00
obfuscate5275270-11.2180.000100.000.00
obfuscate106861066125-10.67210.24099.770.23
obfuscate3073070-9.9250.000100.000.00
obfuscate36360-6.4170.000100.000.00
obfuscate18153-5.4009.33383.3316.67
obfuscate1801773-5.27112.66798.331.67
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52651791.54013.22298.291.71
obfuscate504280.90513.12584.0016.00
obfuscate1801773-5.27112.66798.331.67
obfuscate22922180.29012.50096.513.49
obfuscate323110.74212.00096.883.12
obfuscate10481029190.35311.10598.191.81
obfuscate73972514-0.92311.07198.111.89
obfuscate1113109518-0.62611.05698.381.62
obfuscate1581544-1.79911.00097.472.53
obfuscate747311.34211.00098.651.35
obfuscate549533160.23110.93897.092.91

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7701.5710.000100.000.00
obfuscate5275270-11.2180.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate28928901.2800.000100.000.00
obfuscate24240-4.0420.000100.000.00
obfuscate770-2.1430.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.5000.00100.00
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate5412.5006.00080.0020.00
obfuscate18153-5.4009.33383.3316.67
obfuscate504280.90513.12584.0016.00
obfuscate141220.8339.00085.7114.29
obfuscate403640.63910.00090.0010.00
obfuscate312832.3579.33390.329.68
obfuscate30282-2.3579.00093.336.67
obfuscate22922180.29012.50096.513.49
obfuscate323110.74212.00096.883.12

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Sun Mar 10 05:23:15 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BRHLDtm1yZXNhbiDDpHIgYmFyYSBlbiBib2tuaW5nIGJvc...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Fri Mar 1 00:57:56 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBKYWtvYiBTdmVuc3Nv;

184 st Spam och 22541 st Ham ger totalt 22725 st Mail (00% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6413


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 2 11:42:00 EDT 2019