&Nu Status


Mail log för 10 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate323200.2030.000100.000.00
obfuscate313010.61311.00096.773.23
obfuscate29290-9.6660.000100.000.00
obfuscate242220.8419.95091.678.33
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00
obfuscate242310.57411.00095.834.17
obfuscate18180-0.0060.000100.000.00
obfuscate181800.9500.000100.000.00
obfuscate151501.1200.000100.000.00
obfuscate15150-15.7870.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate323200.2030.000100.000.00
obfuscate313010.61311.00096.773.23
obfuscate29290-9.6660.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00
obfuscate242310.57411.00095.834.17
obfuscate242220.8419.95091.678.33
obfuscate18180-0.0060.000100.000.00
obfuscate181800.9500.000100.000.00
obfuscate151501.1200.000100.000.00
obfuscate15150-15.7870.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242220.8419.95091.678.33
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate242310.57411.00095.834.17
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate313010.61311.00096.773.23
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate660-80.2830.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-80.2830.000100.000.00
obfuscate550-79.8800.000100.000.00
obfuscate770-27.3000.000100.000.00
obfuscate660-16.4000.000100.000.00
obfuscate15150-15.7870.000100.000.00
obfuscate14140-15.1360.000100.000.00
obfuscate770-13.5710.000100.000.00
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate29290-9.6660.000100.000.00
obfuscate10100-8.5500.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate242310.57411.00095.834.17
obfuscate313010.61311.00096.773.23
obfuscate242220.8419.95091.678.33
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate660-80.2830.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate660-80.2830.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate770-13.5710.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate242220.8419.95091.678.33
obfuscate242310.57411.00095.834.17
obfuscate313010.61311.00096.773.23
obfuscate3033021-12.40311.70099.670.33
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate660-80.2830.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0830.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sun Feb 10 04:19:56 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BTnUgZsOlciBkdSBzbcOlIHByaXNlciBww6Ugc3RvcmEgcmVzbcOlbCw...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Sun Feb 10 02:59:17 2019; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBOYXRhbGllIEhhbW5l; ...

6 st Spam och 651 st Ham ger totalt 657 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 11 11:37:00 EST 2019