&Nu Status


Mail log för 9 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3903900-9.4150.000100.000.00
obfuscate33330-2.7820.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate161600.5250.000100.000.00
obfuscate151501.5670.000100.000.00
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00
obfuscate11110-1.2820.000100.000.00
obfuscate101000.4500.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3903900-9.4150.000100.000.00
obfuscate33330-2.7820.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate161600.5250.000100.000.00
obfuscate151501.5670.000100.000.00
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00
obfuscate11110-1.2820.000100.000.00
obfuscate101000.4500.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.90023.30080.0020.00
obfuscate5410.6006.90080.0020.00
obfuscate981-49.4876.80088.8911.11
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.1500.000100.000.00
obfuscate330-67.3330.000100.000.00
obfuscate981-49.4876.80088.8911.11
obfuscate990-34.3000.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00
obfuscate3903900-9.4150.000100.000.00
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate33330-2.7820.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.0670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.90023.30080.0020.00
obfuscate5410.6006.90080.0020.00
obfuscate981-49.4876.80088.8911.11
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate101000.4500.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate151501.5670.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.90023.30080.0020.00
obfuscate5410.6006.90080.0020.00
obfuscate981-49.4876.80088.8911.11
obfuscate15141-6.4506.20093.336.67
obfuscate111100.0820.000100.000.00
obfuscate990-22.7220.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1470.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.3 var:
Sat Feb 9 18:07:49 2019; Spam; 23.3; obfuscate; elena diaz ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sat Feb 9 01:29:54 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEhlcm1hbiBTw7Y; ...

4 st Spam och 638 st Ham ger totalt 642 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 10 11:37:00 EST 2019