&Nu Status


Mail log för 8 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate383800.3840.000100.000.00
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate303000.9830.000100.000.00
obfuscate24240-0.9380.000100.000.00
obfuscate222201.2950.000100.000.00
obfuscate212101.4860.000100.000.00
obfuscate20200-9.2600.000100.000.00
obfuscate17170-1.2410.000100.000.00
obfuscate16160-12.0940.000100.000.00
obfuscate151500.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate383800.3840.000100.000.00
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate303000.9830.000100.000.00
obfuscate24240-0.9380.000100.000.00
obfuscate222201.2950.000100.000.00
obfuscate212101.4860.000100.000.00
obfuscate20200-9.2600.000100.000.00
obfuscate17170-1.2410.000100.000.00
obfuscate16160-12.0940.000100.000.00
obfuscate151500.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate321-0.25011.00066.6733.33
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate431-1.56714.70075.0025.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.4750.000100.000.00
obfuscate660-0.1000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00
obfuscate383800.3840.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-98.3250.000100.000.00
obfuscate660-97.8830.000100.000.00
obfuscate11110-25.9270.000100.000.00
obfuscate16160-12.0940.000100.000.00
obfuscate20200-9.2600.000100.000.00
obfuscate11110-8.7640.000100.000.00
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4750.000100.000.00
obfuscate431-1.56714.70075.0025.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.56714.70075.0025.00
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate321-0.25011.00066.6733.33
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.4750.000100.000.00
obfuscate660-0.1000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00
obfuscate383800.3840.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.4750.000100.000.00
obfuscate660-0.1000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00
obfuscate383800.3840.000100.000.00
obfuscate24240-0.9380.000100.000.00
obfuscate5500.3000.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate212101.4860.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate321-0.25011.00066.6733.33
obfuscate431-1.56714.70075.0025.00
obfuscate35341-5.20312.80097.142.86
obfuscate4664642-8.0528.90099.570.43
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.4750.000100.000.00
obfuscate660-0.1000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00
obfuscate383800.3840.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.7 var:
Fri Feb 8 18:15:25 2019; Spam; 14.7; obfuscate; Lonely Irinulenka ; JUNK Hello my awesome pen-friend; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Fri Feb 8 02:33:29 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IE1hbGluIFBldA; ...

6 st Spam och 855 st Ham ger totalt 861 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 9 11:37:00 EST 2019