&Nu Status


Mail log för 7 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate393900.9510.000100.000.00
obfuscate383710.4167.70097.372.63
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate31310-2.4000.000100.000.00
obfuscate282800.5040.000100.000.00
obfuscate262601.2580.000100.000.00
obfuscate25250-2.8040.000100.000.00
obfuscate24240-7.4380.000100.000.00
obfuscate191901.3680.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate393900.9510.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate383710.4167.70097.372.63
obfuscate31310-2.4000.000100.000.00
obfuscate282800.5040.000100.000.00
obfuscate262601.2580.000100.000.00
obfuscate25250-2.8040.000100.000.00
obfuscate24240-7.4380.000100.000.00
obfuscate191901.3680.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate383710.4167.70097.372.63
obfuscate141310.73814.50092.867.14
obfuscate14131-0.0087.60092.867.14
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.5800.000100.000.00
obfuscate220-96.6500.000100.000.00
obfuscate10100-39.6400.000100.000.00
obfuscate15150-18.4130.000100.000.00
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate24240-7.4380.000100.000.00
obfuscate15150-6.7670.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate25250-2.8040.000100.000.00
obfuscate31310-2.4000.000100.000.00
obfuscate11110-2.1360.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141310.73814.50092.867.14
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate383710.4167.70097.372.63
obfuscate14131-0.0087.60092.867.14
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate262601.2580.000100.000.00
obfuscate15150-6.7670.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141310.73814.50092.867.14
obfuscate14131-0.0087.60092.867.14
obfuscate383710.4167.70097.372.63
obfuscate3583562-10.52410.55099.440.56
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.0300.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.1 var:
Thu Feb 7 05:30:15 2019; Spam; 15.1; obfuscate; choupal@quintadoschoupos.com; JUNK I think this is important; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Thu Feb 7 02:52:06 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEVsaWFzIEd1cw; ...

5 st Spam och 861 st Ham ger totalt 866 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 8 11:37:00 EST 2019