&Nu Status


Mail log för 6 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-10.0940.000100.000.00
obfuscate36360-0.0640.000100.000.00
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate323200.8000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate272700.3370.000100.000.00
obfuscate222200.3320.000100.000.00
obfuscate181800.3500.000100.000.00
obfuscate171700.4000.000100.000.00
obfuscate16160-0.1000.000100.000.00
obfuscate161601.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-10.0940.000100.000.00
obfuscate36360-0.0640.000100.000.00
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate323200.8000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate272700.3370.000100.000.00
obfuscate222200.3320.000100.000.00
obfuscate181800.3500.000100.000.00
obfuscate171700.4000.000100.000.00
obfuscate16160-0.1000.000100.000.00
obfuscate161601.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate111010.30022.40090.919.09
obfuscate330-0.1670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate2202.8500.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate13130-15.3690.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.3670.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate330-32.2670.000100.000.00
obfuscate11110-17.2090.000100.000.00
obfuscate13130-15.3690.000100.000.00
obfuscate14140-13.3640.000100.000.00
obfuscate4334330-10.0940.000100.000.00
obfuscate16160-5.9690.000100.000.00
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate330-2.1330.000100.000.00
obfuscate220-2.0500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111010.30022.40090.919.09
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate330-0.1670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate2202.8500.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate13130-15.3690.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.1670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate2202.8500.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate13130-15.3690.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate2202.6000.000100.000.00
obfuscate14140-13.3640.000100.000.00
obfuscate101004.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate111010.30022.40090.919.09
obfuscate36342-2.1859.25094.445.56
obfuscate330-0.1670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate2202.8500.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate13130-15.3690.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.4 var:
Wed Feb 6 04:00:45 2019; Spam; 22.4; obfuscate; Volkswagen Personbilar ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -98.8 var:
Wed Feb 6 11:08:45 2019; Mail; -98.8; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

4 st Spam och 891 st Ham ger totalt 895 st Mail (00% spam) till 55 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 7 11:37:00 EST 2019