&Nu Status


Mail log för 5 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4184171-10.32911.30099.760.24
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate29281-1.01112.50096.553.45
obfuscate28280-2.9710.000100.000.00
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55
obfuscate21210-3.8480.000100.000.00
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate202000.8200.000100.000.00
obfuscate181800.2000.000100.000.00
obfuscate171700.8240.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4184171-10.32911.30099.760.24
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate29281-1.01112.50096.553.45
obfuscate28280-2.9710.000100.000.00
obfuscate21210-3.8480.000100.000.00
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate202000.8200.000100.000.00
obfuscate181800.2000.000100.000.00
obfuscate171700.8240.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate29281-1.01112.50096.553.45
obfuscate11101-0.97010.20090.919.09
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate121111.46411.70091.678.33
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate4184171-10.32911.30099.760.24
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-32.1000.000100.000.00
obfuscate13130-21.4850.000100.000.00
obfuscate4184171-10.32911.30099.760.24
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55
obfuscate220-7.4500.000100.000.00
obfuscate21210-3.8480.000100.000.00
obfuscate28280-2.9710.000100.000.00
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-1.01112.50096.553.45
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63
obfuscate121111.46411.70091.678.33
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55
obfuscate141311.53111.70092.867.14
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate4184171-10.32911.30099.760.24
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate11101-0.97010.20090.919.09
obfuscate1010.0006.6000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate181800.2000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate880-0.2250.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate171700.8240.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate13130-21.4850.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate11101-0.97010.20090.919.09
obfuscate121111.46411.70091.678.33
obfuscate141311.53111.70092.867.14
obfuscate34322-2.55611.50094.125.88
obfuscate22211-8.95711.70095.454.55
obfuscate29281-1.01112.50096.553.45
obfuscate38371-2.18112.50097.372.63

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Tue Feb 5 13:32:27 2019; Spam; 12.5; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Home More home deco och 12 andra anslagstavlor som dina; ...
Mest Ham med ratio -98.8 var:
Tue Feb 5 08:23:42 2019; Mail; -98.8; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

13 st Spam och 834 st Ham ger totalt 847 st Mail (01% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7077


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 6 11:37:00 EST 2019