&Nu Status


Mail log för 4 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883880-11.7310.000100.000.00
obfuscate35332-2.36410.90094.295.71
obfuscate323111.12911.00096.883.12
obfuscate272700.8000.000100.000.00
obfuscate232304.3000.000100.000.00
obfuscate232300.6260.000100.000.00
obfuscate22220-0.9230.000100.000.00
obfuscate212100.7670.000100.000.00
obfuscate21210-13.3710.000100.000.00
obfuscate18180-15.2110.000100.000.00
obfuscate171700.8710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883880-11.7310.000100.000.00
obfuscate35332-2.36410.90094.295.71
obfuscate323111.12911.00096.883.12
obfuscate272700.8000.000100.000.00
obfuscate232304.3000.000100.000.00
obfuscate232300.6260.000100.000.00
obfuscate22220-0.9230.000100.000.00
obfuscate212100.7670.000100.000.00
obfuscate21210-13.3710.000100.000.00
obfuscate18180-15.2110.000100.000.00
obfuscate171700.8710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35332-2.36410.90094.295.71
obfuscate131211.51710.20092.317.69
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate323111.12911.00096.883.12
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.3600.000100.000.00
obfuscate16160-5.0810.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate111100.7550.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-102.1000.000100.000.00
obfuscate550-57.4600.000100.000.00
obfuscate770-29.5860.000100.000.00
obfuscate550-18.9600.000100.000.00
obfuscate11110-18.5640.000100.000.00
obfuscate18180-15.2110.000100.000.00
obfuscate21210-13.3710.000100.000.00
obfuscate16160-12.0940.000100.000.00
obfuscate3883880-11.7310.000100.000.00
obfuscate16160-5.0810.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate323111.12911.00096.883.12
obfuscate35332-2.36410.90094.295.71
obfuscate131211.51710.20092.317.69
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.3600.000100.000.00
obfuscate16160-5.0810.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate111100.7550.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.3600.000100.000.00
obfuscate16160-5.0810.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate111100.7550.000100.000.00
obfuscate131300.7380.000100.000.00
obfuscate22220-0.9230.000100.000.00
obfuscate7700.1140.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate131211.51710.20092.317.69
obfuscate35332-2.36410.90094.295.71
obfuscate323111.12911.00096.883.12
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.3600.000100.000.00
obfuscate16160-5.0810.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate111100.7550.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.5 var:
Mon Feb 4 01:00:04 2019; Spam; 11.5; obfuscate; Monster ; JUNK utf-8BMTAgbnlhIGpvYmIgZsO2ciBkaXR0IE1hdGNobWFpbDogSGFi; ...
Mest Ham med ratio -108.5 var:
Mon Feb 4 02:11:53 2019; Mail; -108.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBDYXJvbGluYSBTYW5k; ...

5 st Spam och 826 st Ham ger totalt 831 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 5 11:37:00 EST 2019