&Nu Status


Mail log för 3 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3943940-11.3880.000100.000.00
obfuscate32320-5.5130.000100.000.00
obfuscate282800.6570.000100.000.00
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate24222-3.60011.50091.678.33
obfuscate21210-0.1000.000100.000.00
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate19190-6.5950.000100.000.00
obfuscate181801.6560.000100.000.00
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3943940-11.3880.000100.000.00
obfuscate32320-5.5130.000100.000.00
obfuscate282800.6570.000100.000.00
obfuscate262601.0420.000100.000.00
obfuscate24222-3.60011.50091.678.33
obfuscate21210-0.1000.000100.000.00
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate19190-6.5950.000100.000.00
obfuscate181801.6560.000100.000.00
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate24222-3.60011.50091.678.33
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88
obfuscate131211.69211.70092.317.69
obfuscate161510.50012.50093.756.25
obfuscate121110.58212.50091.678.33
obfuscate161510.11310.20093.756.25
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate550-19.9600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-104.0670.000100.000.00
obfuscate220-102.8500.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-49.8000.000100.000.00
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate550-19.9600.000100.000.00
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88
obfuscate660-15.5000.000100.000.00
obfuscate3943940-11.3880.000100.000.00
obfuscate19190-6.5950.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate161510.50012.50093.756.25
obfuscate121110.58212.50091.678.33
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88
obfuscate131211.69211.70092.317.69
obfuscate24222-3.60011.50091.678.33
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate161510.11310.20093.756.25
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate550-19.9600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-19.9600.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate440-0.4500.000100.000.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate181801.6560.000100.000.00
obfuscate770-2.0710.000100.000.00
obfuscate220-49.8000.000100.000.00
obfuscate101000.5900.000100.000.00
obfuscate9900.7000.000100.000.00
obfuscate4400.2750.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate20182-49.0068.30090.0010.00
obfuscate24222-3.60011.50091.678.33
obfuscate121110.58212.50091.678.33
obfuscate131211.69211.70092.317.69
obfuscate161510.50012.50093.756.25
obfuscate161510.11310.20093.756.25
obfuscate17161-17.80611.70094.125.88
obfuscate550-19.9600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Sun Feb 3 05:09:08 2019; Spam; 12.5; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Fynda Lexington Shepherd Sail Racing; ...
Mest Ham med ratio -108.5 var:
Sun Feb 3 09:41:46 2019; Mail; -108.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNjIzOTI0IMOkciBkaW4gaw; ...

12 st Spam och 777 st Ham ger totalt 789 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1583


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 4 11:37:00 EST 2019