&Nu Status


Mail log för 2 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-10.5050.000100.000.00
obfuscate302910.60310.30096.673.33
obfuscate28280-4.3640.000100.000.00
obfuscate22220-4.2230.000100.000.00
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate171701.2410.000100.000.00
obfuscate15150-5.7470.000100.000.00
obfuscate14140-44.1360.000100.000.00
obfuscate121204.3000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate11101-29.28011.00090.919.09

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-10.5050.000100.000.00
obfuscate302910.60310.30096.673.33
obfuscate28280-4.3640.000100.000.00
obfuscate22220-4.2230.000100.000.00
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate171701.2410.000100.000.00
obfuscate15150-5.7470.000100.000.00
obfuscate14140-44.1360.000100.000.00
obfuscate121204.3000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate10100-0.4800.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6151.3008.36016.6783.33
obfuscate302910.60310.30096.673.33
obfuscate11101-29.28011.00090.919.09
obfuscate6601.9170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate4402.8250.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-76.6330.000100.000.00
obfuscate770-54.6290.000100.000.00
obfuscate14140-44.1360.000100.000.00
obfuscate11101-29.28011.00090.919.09
obfuscate880-11.6750.000100.000.00
obfuscate4334330-10.5050.000100.000.00
obfuscate15150-5.7470.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate28280-4.3640.000100.000.00
obfuscate22220-4.2230.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-29.28011.00090.919.09
obfuscate302910.60310.30096.673.33
obfuscate6151.3008.36016.6783.33
obfuscate6601.9170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate4402.8250.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6601.9170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate4402.8250.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00
obfuscate6601.3170.000100.000.00
obfuscate171701.2410.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6151.3008.36016.6783.33
obfuscate11101-29.28011.00090.919.09
obfuscate302910.60310.30096.673.33
obfuscate6601.9170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate4402.8250.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5090.000100.000.00
obfuscate770-0.0140.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.2 var:
Sat Feb 2 10:10:17 2019; Spam; 13.2; obfuscate; info@jlfaure.fr; JUNK utf-8QBonne_annC3A9e_2019; ...
Mest Ham med ratio -108.5 var:
Sat Feb 2 03:12:43 2019; Mail; -108.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBJZGEgTWF0dGlzc29u; ...

7 st Spam och 742 st Ham ger totalt 749 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0143


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 3 11:37:00 EST 2019