&Nu Status


Mail log för 1 Februari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate423930.4729.80092.867.14
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63
obfuscate292901.0380.000100.000.00
obfuscate29290-0.4450.000100.000.00
obfuscate25250-1.0720.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate191900.9580.000100.000.00
obfuscate151501.0930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate423930.4729.80092.867.14
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63
obfuscate292901.0380.000100.000.00
obfuscate29290-0.4450.000100.000.00
obfuscate25250-1.0720.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate191900.9580.000100.000.00
obfuscate151501.0930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate423930.4729.80092.867.14
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate871-0.60011.40087.5012.50
obfuscate121110.96411.70091.678.33
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63
obfuscate111100.3090.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-97.1000.000100.000.00
obfuscate440-96.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.2750.000100.000.00
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate770-14.5290.000100.000.00
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate990-10.2000.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate121110.96411.70091.678.33
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate871-0.60011.40087.5012.50
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate423930.4729.80092.867.14
obfuscate111100.3090.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111100.3090.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00
obfuscate292901.0380.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7000.000100.000.00
obfuscate191900.9580.000100.000.00
obfuscate11110-0.1000.000100.000.00
obfuscate440-96.3000.000100.000.00
obfuscate2200.2500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.5000.00100.00
obfuscate871-0.60011.40087.5012.50
obfuscate23212-28.38110.00091.308.70
obfuscate121110.96411.70091.678.33
obfuscate423930.4729.80092.867.14
obfuscate21201-13.96511.70095.244.76
obfuscate38371-1.93010.30097.372.63
obfuscate4694672-10.41911.55099.570.43
obfuscate111100.3090.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate24240-7.8580.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.3 var:
Fri Feb 1 04:25:15 2019; Spam; 14.3; obfuscate; Isett Paula A ; JUNK Joint Investment Inquiry; ...
Mest Ham med ratio -105.5 var:
Fri Feb 1 16:53:20 2019; Mail; -105.5; obfuscate; Facebook ; Kriistyn Tepa wants to be friends on Facebook; ...

12 st Spam och 914 st Ham ger totalt 926 st Mail (01% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8417


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 2 11:37:00 EST 2019