&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-7.9390.000100.000.00
obfuscate35350-2.5370.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate27270-14.3960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00
obfuscate24240-8.1460.000100.000.00
obfuscate242220.85510.05091.678.33
obfuscate242401.2460.000100.000.00
obfuscate21210-4.1900.000100.000.00
obfuscate17170-0.0470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4334330-7.9390.000100.000.00
obfuscate35350-2.5370.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate27270-14.3960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00
obfuscate24240-8.1460.000100.000.00
obfuscate242401.2460.000100.000.00
obfuscate242220.85510.05091.678.33
obfuscate21210-4.1900.000100.000.00
obfuscate17170-0.0470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242220.85510.05091.678.33
obfuscate16151-40.07313.40093.756.25
obfuscate6510.9406.10083.3316.67
obfuscate321-47.0006.00066.6733.33
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate9901.9780.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-71.7750.000100.000.00
obfuscate330-62.9670.000100.000.00
obfuscate321-47.0006.00066.6733.33
obfuscate16151-40.07313.40093.756.25
obfuscate13130-22.9000.000100.000.00
obfuscate27270-14.3960.000100.000.00
obfuscate15150-12.1270.000100.000.00
obfuscate11110-8.6000.000100.000.00
obfuscate24240-8.1460.000100.000.00
obfuscate4334330-7.9390.000100.000.00
obfuscate21210-4.1900.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-40.07313.40093.756.25
obfuscate242220.85510.05091.678.33
obfuscate6510.9406.10083.3316.67
obfuscate321-47.0006.00066.6733.33
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate9901.9780.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate9901.9780.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00
obfuscate15150-12.1270.000100.000.00
obfuscate11110-1.6450.000100.000.00
obfuscate440-0.3250.000100.000.00
obfuscate5501.0800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-47.0006.00066.6733.33
obfuscate6510.9406.10083.3316.67
obfuscate242220.85510.05091.678.33
obfuscate16151-40.07313.40093.756.25
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate313101.2230.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate9901.9780.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate27270-3.5960.000100.000.00
obfuscate242404.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.1 var:
Thu Jan 10 19:37:37 2019; Spam; 14.1; obfuscate; google.co.uk ; JUNK 2019 Reward.; ...
Mest Ham med ratio -110.1 var:
Thu Jan 10 02:27:20 2019; Mail; -110.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBKb2hhbiBBbmRlcnNz; ...

5 st Spam och 880 st Ham ger totalt 885 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 11 11:37:00 EST 2019