&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4374370-8.2000.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate36360-2.6280.000100.000.00
obfuscate33312-0.84214.25093.946.06
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate242400.4870.000100.000.00
obfuscate191720.60610.40089.4710.53
obfuscate181800.5170.000100.000.00
obfuscate181800.7940.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4374370-8.2000.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate36360-2.6280.000100.000.00
obfuscate33312-0.84214.25093.946.06
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate242400.4870.000100.000.00
obfuscate181800.5170.000100.000.00
obfuscate181800.7940.000100.000.00
obfuscate191720.60610.40089.4710.53
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191720.60610.40089.4710.53
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate33312-0.84214.25093.946.06
obfuscate141221.4427.60085.7114.29
obfuscate1010.00019.6000.00100.00
obfuscate141401.4640.000100.000.00
obfuscate13130-14.5770.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate110-10.8000.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.7000.000100.000.00
obfuscate220-53.4500.000100.000.00
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate13130-23.1460.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00
obfuscate13130-14.5770.000100.000.00
obfuscate110-10.8000.000100.000.00
obfuscate4374370-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-7.4000.000100.000.00
obfuscate440-4.5500.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00019.6000.00100.00
obfuscate33312-0.84214.25093.946.06
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate191720.60610.40089.4710.53
obfuscate141221.4427.60085.7114.29
obfuscate141401.4640.000100.000.00
obfuscate13130-14.5770.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate110-10.8000.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141401.4640.000100.000.00
obfuscate13130-14.5770.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate110-10.8000.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate440-4.5500.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate181800.5170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00019.6000.00100.00
obfuscate141221.4427.60085.7114.29
obfuscate191720.60610.40089.4710.53
obfuscate30282-27.71812.45093.336.67
obfuscate33312-0.84214.25093.946.06
obfuscate141401.4640.000100.000.00
obfuscate13130-14.5770.000100.000.00
obfuscate38380-2.4470.000100.000.00
obfuscate30300-3.1670.000100.000.00
obfuscate110-10.8000.000100.000.00
obfuscate15150-18.7200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.6 var:
Wed Jan 9 13:01:54 2019; Spam; 19.6; obfuscate; KetoXfactor ; JUNK Start your Keto lifestyle today; ...
Mest Ham med ratio -108.6 var:
Wed Jan 9 01:20:33 2019; Mail; -108.6; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

9 st Spam och 855 st Ham ger totalt 864 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1111


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 10 11:37:00 EST 2019