&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4434430-8.1620.000100.000.00
obfuscate373700.4620.000100.000.00
obfuscate36360-2.7750.000100.000.00
obfuscate272700.2190.000100.000.00
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate25250-3.5320.000100.000.00
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate191900.6740.000100.000.00
obfuscate181800.5170.000100.000.00
obfuscate171700.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4434430-8.1620.000100.000.00
obfuscate373700.4620.000100.000.00
obfuscate36360-2.7750.000100.000.00
obfuscate272700.2190.000100.000.00
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate25250-3.5320.000100.000.00
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate191900.6740.000100.000.00
obfuscate181800.5170.000100.000.00
obfuscate171700.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4312.7339.90075.0025.00
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate16151-1.32012.40093.756.25
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate770-0.0290.000100.000.00
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate7700.8860.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate880-12.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-108.6000.000100.000.00
obfuscate220-102.4000.000100.000.00
obfuscate550-37.7800.000100.000.00
obfuscate880-12.2000.000100.000.00
obfuscate4434430-8.1620.000100.000.00
obfuscate15150-7.0530.000100.000.00
obfuscate13130-6.9540.000100.000.00
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate25250-3.5320.000100.000.00
obfuscate36360-2.7750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate16151-1.32012.40093.756.25
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate4312.7339.90075.0025.00
obfuscate770-0.0290.000100.000.00
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate7700.8860.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate880-12.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-0.0290.000100.000.00
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate7700.8860.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate880-12.2000.000100.000.00
obfuscate220-102.4000.000100.000.00
obfuscate36360-2.7750.000100.000.00
obfuscate15150-7.0530.000100.000.00
obfuscate272700.2190.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate4312.7339.90075.0025.00
obfuscate16151-1.32012.40093.756.25
obfuscate24231-4.40911.60095.834.17
obfuscate26251-6.71213.90096.153.85
obfuscate770-0.0290.000100.000.00
obfuscate232300.5390.000100.000.00
obfuscate7700.8860.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate880-12.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.9 var:
Tue Jan 8 08:12:02 2019; Spam; 13.9; obfuscate; utf-8QChandi2020Expression20Fiber20Arts ; JUNK utf-8QIt27s20HERE2120New20y...
Mest Ham med ratio -108.6 var:
Tue Jan 8 00:20:34 2019; Mail; -108.6; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

5 st Spam och 841 st Ham ger totalt 846 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 9 11:37:00 EST 2019