&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate33330-2.5330.000100.000.00
obfuscate26260-2.7770.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate25250-3.1320.000100.000.00
obfuscate23230-4.7390.000100.000.00
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate171700.0880.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate151501.1330.000100.000.00
obfuscate15150-0.2070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate33330-2.5330.000100.000.00
obfuscate26260-2.7770.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate25250-3.1320.000100.000.00
obfuscate23230-4.7390.000100.000.00
obfuscate171700.0880.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate151501.1330.000100.000.00
obfuscate15150-0.2070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6640.000100.000.00
obfuscate220-46.4000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate5501.7600.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.6000.000100.000.00
obfuscate220-53.4500.000100.000.00
obfuscate220-46.4000.000100.000.00
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate11110-8.6640.000100.000.00
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate23230-4.7390.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate25250-3.1320.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6640.000100.000.00
obfuscate220-46.4000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate5501.7600.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6640.000100.000.00
obfuscate220-46.4000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate5501.7600.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate440-72.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate17161-19.2317.20094.125.88
obfuscate5545531-6.7908.20099.820.18
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6640.000100.000.00
obfuscate220-46.4000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate16160-12.2060.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate5501.7600.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.2 var:
Mon Jan 7 05:36:07 2019; Spam; 8.2; obfuscate; Supurse Luxury ; JUNK Louis Vuitton Chanel.. NEW YEAR SALE -79 OFF- ROB NOW; ...
Mest Ham med ratio -110.1 var:
Mon Jan 7 02:17:00 2019; Mail; -110.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgRXZhLU1hcmkg; ...

3 st Spam och 890 st Ham ger totalt 893 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 8 11:37:00 EST 2019