&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4884880-5.3500.000100.000.00
obfuscate31310-3.2900.000100.000.00
obfuscate262510.6569.30096.153.85
obfuscate25250-4.0480.000100.000.00
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate181710.56512.60094.445.56
obfuscate181620.60611.35088.8911.11
obfuscate161601.1250.000100.000.00
obfuscate15150-33.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4884880-5.3500.000100.000.00
obfuscate31310-3.2900.000100.000.00
obfuscate25250-4.0480.000100.000.00
obfuscate262510.6569.30096.153.85
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate181710.56512.60094.445.56
obfuscate181620.60611.35088.8911.11
obfuscate161601.1250.000100.000.00
obfuscate15150-33.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181620.60611.35088.8911.11
obfuscate1010.00011.2000.00100.00
obfuscate181710.56512.60094.445.56
obfuscate262510.6569.30096.153.85
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate660-0.4170.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate2203.3500.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate990-9.8220.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.9000.000100.000.00
obfuscate770-41.3860.000100.000.00
obfuscate15150-33.7000.000100.000.00
obfuscate10100-18.8800.000100.000.00
obfuscate770-14.4140.000100.000.00
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate990-9.8220.000100.000.00
obfuscate4884880-5.3500.000100.000.00
obfuscate25250-4.0480.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate31310-3.2900.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181710.56512.60094.445.56
obfuscate181620.60611.35088.8911.11
obfuscate1010.00011.2000.00100.00
obfuscate262510.6569.30096.153.85
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate660-0.4170.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate2203.3500.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate990-9.8220.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate660-0.4170.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate2203.3500.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate990-9.8220.000100.000.00
obfuscate550-0.3600.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate10100-18.8800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.2000.00100.00
obfuscate181620.60611.35088.8911.11
obfuscate181710.56512.60094.445.56
obfuscate262510.6569.30096.153.85
obfuscate18180-12.5110.000100.000.00
obfuscate660-0.4170.000100.000.00
obfuscate181800.1000.000100.000.00
obfuscate2203.3500.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate990-9.8220.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.6 var:
Sun Jan 6 08:16:44 2019; Spam; 12.6; obfuscate; utf-8QChandi2020Expression20Fiber20Arts ; JUNK utf-8QNew20Sophisticates20C...
Mest Ham med ratio -110.1 var:
Sun Jan 6 02:19:21 2019; Mail; -110.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IExhZw; ...

5 st Spam och 787 st Ham ger totalt 792 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 7 11:37:00 EST 2019