&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5005000-5.2350.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate22211-1.60512.80095.454.55
obfuscate17170-5.5530.000100.000.00
obfuscate141400.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.3070.000100.000.00
obfuscate111100.6270.000100.000.00
obfuscate10100-9.9400.000100.000.00
obfuscate10100-10.6400.000100.000.00
obfuscate10100-20.4600.000100.000.00
obfuscate880-35.1130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5005000-5.2350.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate22211-1.60512.80095.454.55
obfuscate17170-5.5530.000100.000.00
obfuscate141400.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.3070.000100.000.00
obfuscate111100.6270.000100.000.00
obfuscate10100-9.9400.000100.000.00
obfuscate10100-10.6400.000100.000.00
obfuscate10100-20.4600.000100.000.00
obfuscate880-35.1130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.60512.80095.454.55
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate7701.1140.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate6601.2170.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-74.4000.000100.000.00
obfuscate330-67.0330.000100.000.00
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate880-35.1130.000100.000.00
obfuscate10100-20.4600.000100.000.00
obfuscate10100-10.6400.000100.000.00
obfuscate10100-9.9400.000100.000.00
obfuscate14140-7.3070.000100.000.00
obfuscate17170-5.5530.000100.000.00
obfuscate5005000-5.2350.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.60512.80095.454.55
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate7701.1140.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate6601.2170.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate7701.1140.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate6601.2170.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate440-0.3500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.60512.80095.454.55
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate7701.1140.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate6601.2170.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sat Jan 5 04:17:27 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BU2vDtnZkZSBoYXIgc2lzdGEgbWludXRlbi1lcmJqdWRhbmRlbiwgS2F...
Mest Ham med ratio -108.6 var:
Sat Jan 5 19:52:05 2019; Mail; -108.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

1 st Spam och 735 st Ham ger totalt 736 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 6 11:37:00 EST 2019