&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate35350-2.4170.000100.000.00
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate242311.19115.40095.834.17
obfuscate21210-4.7810.000100.000.00
obfuscate171520.65311.35088.2411.76
obfuscate171521.1739.30088.2411.76
obfuscate16160-36.6500.000100.000.00
obfuscate15150-12.3870.000100.000.00
obfuscate14131-3.30011.40092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate35350-2.4170.000100.000.00
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate242311.19115.40095.834.17
obfuscate21210-4.7810.000100.000.00
obfuscate16160-36.6500.000100.000.00
obfuscate171520.65311.35088.2411.76
obfuscate15150-12.3870.000100.000.00
obfuscate171521.1739.30088.2411.76
obfuscate14131-3.30011.40092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171520.65311.35088.2411.76
obfuscate171521.1739.30088.2411.76
obfuscate131211.5676.10092.317.69
obfuscate242311.19115.40095.834.17
obfuscate14131-3.30011.40092.867.14
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.6500.000100.000.00
obfuscate16160-36.6500.000100.000.00
obfuscate330-32.4330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate440-25.6750.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate880-12.6250.000100.000.00
obfuscate15150-12.3870.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate21210-4.7810.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242311.19115.40095.834.17
obfuscate14131-3.30011.40092.867.14
obfuscate171520.65311.35088.2411.76
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate171521.1739.30088.2411.76
obfuscate131211.5676.10092.317.69
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate16160-36.6500.000100.000.00
obfuscate330-32.4330.000100.000.00
obfuscate8800.8000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate21210-4.7810.000100.000.00
obfuscate6600.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171520.65311.35088.2411.76
obfuscate171521.1739.30088.2411.76
obfuscate131211.5676.10092.317.69
obfuscate14131-3.30011.40092.867.14
obfuscate242311.19115.40095.834.17
obfuscate4984971-5.2839.30099.800.20
obfuscate34340-0.2240.000100.000.00
obfuscate64640-3.6340.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.4 var:
Fri Jan 4 10:00:40 2019; Spam; 15.4; obfuscate; utf-8QChandi2020Expression20Fiber20Arts ; JUNK utf-8QFr2De.e20Pattern20Fri...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Jan 4 03:09:24 2019; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBSaWNrYXJkIMOWbWFuIA; ...

8 st Spam och 869 st Ham ger totalt 877 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4375


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 5 11:37:00 EST 2019