&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate333300.5610.000100.000.00
obfuscate323200.5500.000100.000.00
obfuscate26260-0.1500.000100.000.00
obfuscate22220-8.3360.000100.000.00
obfuscate222110.12411.80095.454.55
obfuscate22220-1.9050.000100.000.00
obfuscate21210-4.3670.000100.000.00
obfuscate18180-0.1610.000100.000.00
obfuscate17170-11.9240.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate333300.5610.000100.000.00
obfuscate323200.5500.000100.000.00
obfuscate26260-0.1500.000100.000.00
obfuscate22220-8.3360.000100.000.00
obfuscate22220-1.9050.000100.000.00
obfuscate21210-4.3670.000100.000.00
obfuscate222110.12411.80095.454.55
obfuscate18180-0.1610.000100.000.00
obfuscate17170-11.9240.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate222110.12411.80095.454.55
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate9900.1330.000100.000.00
obfuscate3303.5670.000100.000.00
obfuscate11110-0.5450.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.3000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-31.9670.000100.000.00
obfuscate330-31.3000.000100.000.00
obfuscate13130-22.0000.000100.000.00
obfuscate550-20.0600.000100.000.00
obfuscate17170-11.9240.000100.000.00
obfuscate22220-8.3360.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate21210-4.3670.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9050.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate222110.12411.80095.454.55
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate9900.1330.000100.000.00
obfuscate3303.5670.000100.000.00
obfuscate11110-0.5450.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.3000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate9900.1330.000100.000.00
obfuscate3303.5670.000100.000.00
obfuscate11110-0.5450.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.3000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00
obfuscate21210-4.3670.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222110.12411.80095.454.55
obfuscate4854841-5.95113.00099.790.21
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate9900.1330.000100.000.00
obfuscate3303.5670.000100.000.00
obfuscate11110-0.5450.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.3000.000100.000.00
obfuscate7704.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13 var:
Thu Jan 3 15:55:10 2019; Spam; 13; obfuscate; lena ; JUNK ReNingbo Ever-lasting International Logistic Co. Ltd of Chinabest sea and air price and s...
Mest Ham med ratio -98.7 var:
Thu Jan 3 01:27:43 2019; Mail; -98.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpc3RpbmUgS29u; ...

2 st Spam och 860 st Ham ger totalt 862 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 4 11:37:00 EST 2019